SIVECO continuă furnizarea de soluţii software pentru vama din Republica Macedonia

SIVECO continuă furnizarea de soluţii software pentru vama din Republica Macedonia

Marţi, Februarie 3, 2015

Sistemul va permite operațiuni mai eficiente, cei mai avantajaţi fiind operatorii economici

SIVECO Romania a dezvoltat pentru Administraţia Vamală din Republica Macedonia sistemele "Integrated Tariff Environment - ITE" (TARIC şi sistemele relative la Tariff (COTA2, Surveillance 2, EBTI3) cu scopul de a asigura aplicarea uniformă a politicilor comunitare, astfel încât operatorii economici să aibă o evaluare clară a măsurilor pe care trebuie să le aplice în tranzacţiile de import sau export de mărfuri.

Sistemul vamal din Republica Macedonia a fost aliniat cu sistemele de tarifare ale Uniunii Europene, iar toţi operatorii economici naționali pot accesa informații on-line. De asemenea, este facilitat accesul la legislație și la identificarea documentelor.

“Integrated Tariff Environment” este un concept de business care grupează mai multe aplicaţii informatice pentru schimbul de informații între Comisia Europeană și statele membre UE. TARIC este o bază de date care indică măsurile tarifare şi netarifare aplicabile mărfurilor, atunci când acestea sunt importate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene sau, după caz, când acestea sunt exportate către ţări terţe”, a declarat Dan Tuhar, eCustoms Line of Business Director, SIVECO Romania.

Proiectul realizat de SIVECO Romania în parteneriat cu BULL Romania are ca scop consolidarea capacităţii operaţionale a Administraţiei Vamale din Republica Macedonia, în conformitate cu standardele Uniunii Europene, şi asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii depline a sistemelor informatice vamale cu cele utilizate în UE.

"Integrated Tariff Environment - ITE", implementat la Administrația Vămilor din Macedonia a fost finanţat prin Programul Naţional de asistenţă pentru tranziţie şi consolidarea instituţiilor, oferit ţărilor angajate în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Soluțiile eCustoms dezvoltate de SIVECO Romania au mai fost implementate la Autoritatea Naţională a Vămilor din România si la Administratia Vamală din Turcia.