SIVECO Romania dezvoltă un portal pentru cercetarea cancerului | SIVECO Romania

SIVECO Romania dezvoltă un portal pentru cercetarea cancerului

Miercuri, Noiembrie 11, 2009

Proiectul ACGT urmăreşte dezvoltarea unei infrastructuri de folosire a expertizei clinice şi genomice în cercetarea cancerului.

Bucureşti, 11 noiembrie 2009 - Progresele în cercetarea post-genomică au creat premisele pentru furnizarea unor tratamente genetice personalizate şi a unor servicii medicale mai bune către populaţie. În acelaşi timp însă, studiile clinice au ajuns la un blocaj în termeni de complexitate şi eficienţă, care le impiedică să profite permanent de ultimele rezultate ale cercetărilor genomice.

Cercetarea translaţională oferă răspunsul, permiţând transpunerea descoperirilor cercetătorilor din laborator în aria clinică, pentru a fi folosite de practicienii implicaţi în studii clinice, şi reciproc, permite folosirea în cercetare a datele acumulate pe parcursul desfăşurării de studii clinice. În acest domeniu, există un necesar informatic - o infrastructură informatică eficientă care să ofere tuturor părţilor implicate acces la serviciile necesare şi să faciliteze interacţiunea şi schimbul de informaţii, cu respectarea tuturor aspectelor etice şi a normelor legale.

Un proiect de cercetare care urmăreşte definirea şi crearea unei platforme informaţionale suport pentru cercetarea medicală - în care SIVECO Romania lucrează ca partener al unor organisme internaţionale de prestigiu - este Advancing Clinico-Genomic Trials on Cancer (ACGT).

Proiectul se adresează atât medicilor - printr-o platformă de management a studiilor clinice - ObTiMA - cât şi cercetătorilor în domeniul bio-informatic şi data mining - printr-o platformă integrată de servicii disponibile printr-un unic portal: Portalul ACGT.

Platforma dezvoltată în cadrul proiectului permite furnizarea şi adăugarea de servicii inovative atât pentru cercetători, cât şi pentru practicieni din domeniul cercetării cancerului. În cadrul proiectului se urmăreşte cercetarea a două boli majore de cancer şi anume, cancerul de sân şi nefroblastomul la copii şi adolescenţi.

SIVECO Romania coordonează în acest proiect pachetul de training - colaborează cu Healthgrid şi ceilalţi parteneri pentru organizarea activităţilor de training şi a materialelor de training, inclusiv a Ghidului ACGT (ACGT Handbook) care permite implicarea printr-o platformă tip wiki a tuturor utilizatorilor în îmbunătăţirea informaţiilor publice despre serviciile platformei ACGT.

SIVECO Romania dezvoltă portalul ACGT (http://acgt.siveco.ro) sub supervizarea comitetului de management tehnic al proiectului (coordonat de FORTH şi Fraunhofer-IAIS). Portalul reprezintă punctul de acces al utilizatorilor către serviciile dezvoltate în cadrul proiectului de ceilalţi parteneri din consorţiu.

Parteneri în proiectul ACGT sunt ERCIM EEIG - INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - HealthGrid (FR), FORTH Foundation for Research and Technology Hellas - A. Persidis & SIA O.E. BioVista - University of Crete - Institute of Communications and Computer Systems (GR), University van Amsterdam - Philips Electronics Nederland B.V. (NL), Association Hospitaliere de Bruxelles - Centre Hospitalier Universitaire Bordet - Custodix - Facultes Universitaires Notre-Dame de la Paix (BE), Institut Suisse de Bioinformatique (CH), Lunds Universitet (SE) , Universidad de Malaga - Universidad Politechnica de Madrid (ES), Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung (FHG-IBMT, FHG-IAIS) - Universitaet Hannover - Universitaet des Saarland - Universitaet Hamburg (DE), Instytut Chemii Biooganicznej pan w Poznaniu (PL), The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford (UK), Hokkaido University (JP), IEO-Instituto Europeo di Oncologia s.r.l. (IT) SIVECO Romania SA.

Autoritatea Contractantă a proiectului ACGT este Comisia Europeană, având contractul nr.: FP6/2004/IST-026996. Bugetul total este 16.747.206 euro, iar durata de desfăşurare 01.02.2006-31.07.2010.

Pentru mai multe informaţii: http://acgt.siveco.ro şi http://eu-acgt.org