SIVECO Romania furnizează servicii IT pentru Comisia Europeană | SIVECO Romania

SIVECO Romania furnizează servicii IT pentru Comisia Europeană

Marţi, Septembrie 29, 2009

Compania va furniza servicii de dezvoltare software şi mentenanţă pentru portalul de cercetare al Uniunii Europene CORDIS.

Bucureşti, 28 septembrie 2009 - Peste 3 milioane de pagini accesate şi până la 500.000 de documente descărcate în fiecare lună - aceasta este dimensiunea portalului european CORDIS (Serviciul de informare privind cercetarea şi dezvoltarea), pentru care SIVECO Romania va asigura dezvoltare software şi servicii de mentenanţă.

Prin câştigarea licitaţiei organizate de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, SIVECO Romania işi reconfirmă calitatea de deschizător de drumuri pentru industia românească de software, acesta fiind cel mai important proiect de servicii IT de până acum, dezvoltat de o companie românească pentru Comisia Europeană.

Consorţiul format din SIVECO Romania, compania Reggiani din Italia şi compania Artemis din Luxemburg, va furniza servicii de dezvoltare software şi mentenanţă pentru o perioadă de până la 4 ani, în cadrul a două contracte-cadru. Bugetul anuntat oficial pentru activităţile menţionate (Contract 2008/S 242-321376 publicat de Official Journal la 12.12.2008) este de 7,8 milioane euro.

CORDIS este portalul cercetării europene şi dezvoltării de programe cadru.

Misiunea portalului este de a facilita participarea la activităţile de cercetare europene, fiind sursa oficială de informare pentru cererile de oferte lansate în cadrul celui de-al 7-lea Program Cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative. De asemenea, portalul urmăreşte îmbunătăţirea exploatării rezultatelor cercetării, punând accentul pe sectoarele vitale pentru competitivitatea europeană, şi promovarea cunoştinţelor dobândite, stimulând performanţele companiilor în domeniul inovării şi facilitând recunoaşterea publică a noilor tehnologii.

În realizarea acestor contracte, SIVECO Romania se bazează pe experienţa acumulată de-a lungul a peste 18 ani de activitate în proiecte implementate în zona de eGovernment, eBusiness, educaţie, sănătate, sistemul vamal, pentru organizaţii publice sau private din Germania, Belgia, Franţa, USA, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Moldova, Maroc, Azerbaijan, Liban, Bulgaria, Turcia sau Italia.

SIVECO Romania dezvoltă proiecte extrem de importante cum sunt ACGT, ALIS şi LD CAST, în cadrul programului FP 6 (al şaselea program cadru pentru cercetare si dezvoltare tehnologică), instrumentul principal al Uniunii Europene pentru a finanţa cercetarea.

Proiectul ACGT (Advancing Clinico-Genomics Trials on Cancer) urmăreşte dezvoltarea unor tehnologii semantice, care să sprijine investigaţiile post-genomice în cercetarea împotriva cancerului. Proiectul se adresează medicilor, cercetătorilor în domeniul bio-informaticii, dar şi dezvoltatorilor de software, propunând o platformă deschisă de servicii care pot fi furnizate practicienilor în domeniu. În cadrul proiectului ACGT, SIVECO Romania va contribui la realizarea unui Portal European, ce va unifica diferitele comunităţi ştiinţifice de cercetare în domeniu, facilitând comunicarea şi cooperarea între acestea. Bugetul proiectului este de 16,7 milioane euro.

Proiectul ALIS (European Automated Legal Intelligent System) urmăreşte reducerea barierelor dintre cetăţeni şi companii private pe de o parte, şi sistemul de legi şi reguli pe de altă parte, prin explicarea corectă a acestora. Autoritatea contractantă este Comisia Europeană, iar bugetul proiectului este de 4,6 milioane euro.

Tot din programul FP6 face parte şi proiectul LD - CAST (Local Development Cooperation Actions Enabled By Semantic Technology) în cadrul căruia fost construită o reţea europeană de portaluri care oferă utilizatorilor posibilitatea de a accesa serviciile furnizate de organizaţiile publice înregistrate în portal. Bugetul proiectului a fost de 2.580.000 milioane euro, autoritatea contractantă fiind Uniunea Europeană.

Prin programul FP 7 (al şaptelea program cadru pentru cercetare si dezvoltare tehnologică, în perioada 2007-2013), SIVECO Romania este partener în cadrul proiectuiui Eurocancercoms, alături de asociaţii profesionale europene din domeniul cercetării şi tratării cancerului. Proiectul are ca scop înfiinţarea unei platforme virtuale unice de colaborare între toate organizaţiile europene de profil. Bugetul proiectului este de 1.200.000 euro.

In cadrul programului eContentPlus, care promovează dezvoltarea conţinutului multi-lingvistic pentru servicii online inovative, SIVECO Romania este partener în proiectele ASPECT si EduTubePlus.

Proiectul ASPECT (Adopting Standards and Specifications for Educational Content) urmăreşte evaluarea standardelor de conţinut educaţional existente şi elaborarea metodologiei de implementare de standarde şi specificaţii pentru tehnologii pedagogice. Proiectul este co-finanţat prin programul eContentPlus al Comisiei Europene şi are un buget de 4,624,997 Euro (co-finanţat 80% de către Comisia Europeană).

Proiectul EduTubePlus le aduce profesorilor un nou concept pentru prezentarea lecţiilor, bazat pe o bibliotecă multiculturală europeană cu produse video educaţionale şi pe o platformă on-line pentru publicarea, încărcarea, schimbul şi managementul materialelor video. Proiectul este co-finanţat prin programul eContentPlus al Comisiei Europene şi are un buget de 4.600.000 Euro (co-finanţat 50% de către Comisia Europeană).

Un alt proiect important este AVE Exemplo, care are ca obiectiv certificarea competenţelor dobândite în mod informal în timpul serviciului. Proiectul are în atenţie nevoile mediului de afaceri, astfel încât competenţele acumulate prin moduri informale de învăţare, corelate cu cele existente să poată rezolva problemele curente care apar în cadrul organizaţiilor. Proiectul este co-finanţat prin programul "Lifelong Learning 2007-2013", Leonardo da Vinci. Autoritatea Contractantă este Comisia Europeană, iar bugetul total alocat este de 399.870 euro.

"Dezvoltarea afacerilor în spaţiul european este un obiectiv important în evoluţia companiei noastre, care doreşte să ajungă un lider european în furnizarea de proiecte integrate complexe. Expertiza în proiecte finanţate din fonduri europene este una foarte importantă, fie că ne referim la proiectele derulate în statele candidate sau membre UE - finanţate prin instrumente structurale, Phare sau IPA, sau despre proiecte de cercetare finanţate de UE prin Programele Cadru 6 şi 7, Leonardo da Vinci şi Socrates. Implicarea SIVECO Romania în proiectul CORDIS confirmă încă o dată calitatea soluţiilor şi a specialiştilor noştri", a declarat Ştefan Morcov, VicePresedinte Adjunct in cadrul SIVECO Romania.