SIVECO Romania informatizează sistemul de tranzit vamal din Republica Macedonia | SIVECO Romania

SIVECO Romania informatizează sistemul de tranzit vamal din Republica Macedonia

Miercuri, Ianuarie 19, 2011

Noul sistem de tranzit va asigura proceduri electronice simplificate de vămuire şi va contribui la contracararea fraudelor vamale

Bucureşti, 19 ianuarie 2011 - SIVECO Romania va furniza un sistemul computerizat de gestiune a operaţiunilor de tranzit vamal pentru Administraţia Vamală din Republica Macedonia. Sistemul va fi implementat în cadrul unui proiect care se va derula în perioada februarie 2011 - februarie 2013.

Acesta este cel de-al treilea beneficiar al soluţiei eCustoms de la SIVECO Romania, după Autoritatea Naţională a Vămilor din România şi Autoritatea Vamală din Turcia.

Soluţia de eCustoms implementată de SIVECO Romania la Autoritatea Naţională a Vămilor din Republica Macedonia va acoperi toate puncte vamale.

"Soluţia software pe care o vom implementa va permite gestionarea computerizată, în timp real, a tuturor tranzitelor vamale de la intrare până la ieşire, urmând să fie finalizată în 24 de luni şi să armonizeze sistemul vamal macedonean cu cel al Uniunii Europene", a declarat Dan Tuhar, eCustoms Line of Business Manager, SIVECO Romania.

Sistemul NCTS este bazat pe depunerea declaraţiei de tranzit în format electronic, precum şi pe schimburile de mesaje electronice între birourile vamale implicate într-o operaţiune de tranzit (biroul de plecare, biroul de tranzit şi biroul de destinaţie), birouri aflate pe teritoriul Statelor Membre şi ţărilor AELS. Schimburi de mesaje electronice se realizează şi între sistemul NCTS al CE şi sistemele corespunzătoare ale Statelor Membre în vederea actualizării datelor de referinţă comune (coduri de birouri vamale, ţări, unităţi de măsura, coduri de documente ataşate etc).

Principalele obiective ale NCTS sunt creşterea eficienţei procedurilor de tranzit, îmbunătăţirea prevenirii şi detectării fraudelor, accelerarea şi securizarea operaţiunilor desfăşurate în cadrul unei proceduri de tranzit, îmbunătăţirea comunicării şi coordonării între administraţiile vamale.

"Sistemul va oferi operatorilor economici multe avantaje, inclusiv îmbunătăţirea calităţii serviciului, reducerea timpului de aşteptare petrecut la vamă, o mai mare flexibilitate în prezentarea declaraţiilor", a adăugat Dan Tuhar.