SIVECO Romania lansează o nouă soluţie informatică: Registrul Agricol | SIVECO Romania

SIVECO Romania lansează o nouă soluţie informatică: Registrul Agricol

Luni, Martie 9, 2009

SIVECO Romania vine în ajutorul primăriilor cu o nouă soluţie software: Registrul Agricol, un modul integrat destinat evidenţei unitare a gospodăriilor din cadrul unei localităţi, a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale. 

SIVECO Applications Registrul Agricol se adresează primăriilor de comune, oraşe sau municipii, inclusiv primăriilor de sector din cadrul municipiului Bucureşti care au nevoie de o evidență şi o gestionare precisă a gospodăriilor populației şi unităților cu personalitate juridică ce dețin construcţii sau terenuri pe raza localităţii. 

Înscrierea în Registrul Agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare de Guvern, este una dintre condiţiile impuse pentru a desfăşura activităţi economice în domeniul agricol conform OG 28/2008. Astfel, înscrierea în acest document este necesară pentru a primi certificat de producător agricol, pentru vânzarea produselor la piaţă, sau pentru eliberarea unui document care să dovedească proprietatea asupra animalelor, pentru a le putea vinde în târguri şi oboare.

Soluţia informatică propusă oferă o interfaţă prietenoasă şi uşor de gestionat, oferind de asemenea rapoarte standard necesare pentru centralizarea datelor.  

Aplicaţia asigură managementul şi raportarea informaţiilor referitoare la componenţa gospodăriei, terenuri în proprietate, modul de utilizare a suprafeţei agricole situate pe raza localităţii, suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii, pomi fructiferi, suprafeţe amenajate pentru irigat, animale domestice, evoluţia efectivelor de animale, utilaje, instalaţii agricole şi mijloace de transport, construcţii pe raza localităţii, producţia vegetală, producţia animală. 

“Soluţia dezvoltată de SIVECO Romania este competitivă şi respectă toate prevederile legale referitoare la registrul agricol - securizarea şi evidenţierea operaţiunilor, căutarea informaţiei după criterii multiple, sortarea informaţiei după criteriile predefinite, întocmirea de situaţii. Înscrierea gospodăriilor şi a membrilor acestora în Registrul Agricol în format electronic permite localizarea rapidă a acestora şi accesul la date (construcţii, terenuri, efectiv de animale, pomi fructiferi şi utilaje) pentru eliberare instantanee a adeverinţelor către beneficiari”, a declarat Marius Vidican, Project Manager, SIVECO Romania. 

Registrul Agricol se alătură altor aplicaţii informatice complexe de la SIVECO Romania care gestionează integrat resursele de care administraţia publică dispune: iTaxCollect Impozite şi Taxe Locale, Infochiosc, Managementul Documentelor şi Fluxurilor de Lucru, SIVECO Business Analyzer, Managementul Contractelor, de Managementul Salarizării Personalului sau Managementul Bugetelor.