SIVECO Romania lansează un nou modul informatic: Managementul financiar al proiectelor pe fonduri structurale | SIVECO Romania

SIVECO Romania lansează un nou modul informatic: Managementul financiar al proiectelor pe fonduri structurale

Vineri, Septembrie 17, 2010

Organizaţiile pot urmări eficient derularea proiectelor europene din punct de vedere financiar-contabil

Bucureşti, 17 septembrie 2010 - Derularea de proiecte europene impune necesitatea urmăririi atente a acestora mai ales din punct de vedere financiar-contabil. Pentru a veni în sprijinul instituţiilor care accesează curent fonduri structurale şi care trebuie să respecte cu stricteţe rigorile impuse de finanţatori, SIVECO Romania a lansat Modulul de Management Financiar al Proiectelor.

Acesta se bazează pe componentele SIVECO Applications 2011 - soluţia de gestiune a afacerilor a companiei SIVECO Romania - şi se adresează organizaţiilor care derulează proiecte finanţate din fonduri europene, indiferent dacă au implementat sau nu sistemul informatic integrat SIVECO Applications 2011.

Modulul gestionează fluxul de înregistrare, prelucrare şi raportare a proiectelor contractate. Aceasta înseamnă înregistrarea tuturor informaţiilor privind derularea proiectului în timp real şi accesul la acestea, înregistrarea proiectelor pe un flux unic de prelucrare a datelor, realizarea raportărilor privind stadiul fiecărui proiect, generarea de rapoarte conform legislaţiei în domeniul acordării fondurilor structurale, şi anume: Cererea de rambursare, Raportul tehnico-financiar, Evidenţa cheltuielilor, Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare, posibilitatea dezvoltării de noi rapoarte pe parcursul derulării proiectului.

Modul interacţionează cu următoarele componente SIVECO Applications 2011: Componenta Managementul Contractelor, Componenta Managementul Achiziţiilor, Componenta Managementul Salarizării, Componenta Managementul Financiar Contabil, Componenta Managementul Mijloacelor Fixe şi al Obiectelor de Inventar, Componenta Managementul Bugetelor. În funcţie de complexitatea proiectului, sistemul informatic integrat SIVECO Applications 2011 permite utilizarea tuturor componentelor.

"Modulul de Management Financiar al Proiectelor vine în sprijinul organizaţiilor neguvernamentale, companiilor private, instituţiilor publice eligibile pentru finanţările structurale şi în special al coordonatorilor de proiecte şi al personalului cu responsabilităţi în realizarea şi managementul financiar al proiectelor", a declarat Lăcrămioara Bărseti, Director SIVECO Applications 2011, în cadrul SIVECO Romania.