SIVECO România oferă un soft care contează pentru protecţia mediului înconjurător | SIVECO Romania

SIVECO România oferă un soft care contează pentru protecţia mediului înconjurător

Joi, Martie 22, 2007

Bucureşti, 22 Martie 2007 – Recent, la Sinaia, a avut loc conferinţa „Controlul poluării prin gestionarea deşeurilor”, organizată de revista Intercity Magazin în colaborare cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. Obiectivul conferinţei a fost conştientizarea societăţii civile asupra importanţei respectării şi implementării legislaţiei europene în domeniul gestionării deşeurilor, prin dezvoltarea unui dialog interactiv între instituţiile ce fac politicile de mediu în acest domeniu şi societăţile comerciale cu activităţi de gestionare a acestora.

În cadrul secţiunii „Aspecte legislative şi de implementare a Directivelor UE privind gestiunea deşeurilor şi tendinţele în UE”, SIVECO România a participat cu  prezentarea componentei de Management al Deşeurilor din cadrul pachetului informatic integrat SIVECO Applications 2010, punându-se accent pe importanţa introducerii sistemului informaţional de monitorizare a fluxului deşeurilor, atât la nivel de societăţi comerciale cât şi la nivel de autorităţi naţionale, regionale şi locale.

„Una dintre problemele actuale ale oricărei economii o reprezintă protecţia mediului dar şi a omului sub cele doua aspecte: consumator şi component. Relaţia care se stabileşte între o societate şi mediul înconjurător este determinată de tehnologiile prin intermediul cărora oamenii preiau din natură toate lucrurile necesare vieţii iar apoi „restituie” către natură deşeurile”, afirmă Irina Piti, Business Development Manager Utilities, SIVECO România.

SIVECO Applications 2010 este sistemul informatic complex ce asigură coerenţa informaţională, tehnologică şi de infrastructură de care are nevoie un management performant pe piaţa unică iar, la acest nivel, se impune o grijă deosebită pentru protecţia mediului înconjurător, susţinând politica europeană „E mai bine să previi decât să combaţi”. Componenta sa de Management al Deşeurilor este o aplicaţie complexă, dar extrem de uşor de folosit, ce a fost proiectată pentru a susţine activitatea de gestiune a deşeurilor, de la producerea, depozitarea, transportul până la eliminarea deşeurilor. Această componentă lucrează cu trei tipuri de entităţi principale: obiecte (containere, servicii sau centre de eliminare), activităţi (transportul deşeurilor, proceduri de eliminare deşeuri) şi documente (facturi, rapoarte, documente text sau grafice).

Aplicaţia software dezvoltată de SIVECO acoperă gestiunea tuturor tipurilor de entităţi specifice activităţilor legate de fluxul deşeurilor, precum: serviciile şi departamentele organizaţiei, supervizorii procesării deşeurilor, locaţiile de stoc pentru deşeuri sau alte companii care lucrează pentru transportul sau eliminarea deşeurilor. Principalul beneficiu pe care îl câştigă utilizatorii acestei aplicaţii este cunoaşterea exactă a sursei deşeului, tipul de deşeu produs, modul de colectare şi depozitare, transportul şi modalitatea de eliminare a acestuia, alături de obţinerea de rapoarte financiare despre producţia de deşeuri la nivel de serviciu, departament sau pe conturi de cheltuieli.

Organizaţiile care optează pentru componenta de Management al Deşeurilor câştigă posibilitatea structurării unei strategii coerente privind managementul integrat deşeurilor, strategie bazată pe cunoaşterea surselor şi pe introducerea de sisteme informatice moderne, capabile să ofere soluţii viabile şi să conducă la creşterea calităţii vieţii populaţiei, reducerea poluării mediului înconjurător şi atragerea de investiţii noi în mediul de afaceri românesc.

 „Gestiunea deşeurilor trebuie să fie integrată în planurile de acţiune ale oricărei organizaţii ce are un impact, direct sau indirect, asupra mediului. Gestiunea deşeurilor are în vedere operaţiuni de mentenanţă, producţie, depozitare şi transport. Autorităţile din domeniu solicită organizaţiilor realizarea şi desfăşurarea de planuri de gestiune a deşeurilor care să conducă la o reducere a cantităţii şi toxicităţii deşeurilor produse şi la o urmărire eficientă a deşeurilor până la eliminarea lor”, a explicat Irina Piti, în cadrul prezentării.