SIVECO Romania organizează a doua sesiune a cursului Intel®Teach - Predarea în Societatea Cunoaşterii | SIVECO Romania

SIVECO Romania organizează a doua sesiune a cursului Intel®Teach - Predarea în Societatea Cunoaşterii

Marţi, August 28, 2007

Bucureşti, 28 august 2007 - Între 23 august şi 1 septembrie, SIVECO Romania organizează la Râmnicu Vâlcea cea de-a doua sesiune de instruire din cadrul Programului Intel®Teach - Predarea în Societatea Cunoaşterii.

92 de profesori din întreaga ţară, aleşi pe baza unei preselecţii riguroase, vor obţine la finalul cursului diploma de "Master Teacher".

Instruirea este asigurată de cei 17 profesori care au obţinut diploma de "Senior Teacher" şi statutul de trainer în urma participării la prima sesiune a cursului, alături de Otilia Păcurari - formator cu o vastă experinţă în perfecţionarea cadrelor didactice.

Programul de dezvoltare profesională Intel®Teach - Predarea în Societatea Cunoaşterii, le oferă cadrelor didactice posibilitatea de a se familiariza cu multiplele modalităţi de utilizare a computerului şi a Internetului ca instrumente de comunicare şi eficientizare a procesului educaţional. În urma participării la acest curs, profesorii vor putea să integreze resursele şi instrumentele tehnologice în cadrul orelor de curs, promovând în acest fel un proces de instruire modern, centrat pe elev, bazat pe metode participative  (metoda proiectului).

"Profesorii români sunt extrem de interesaţi în a-şi dezvolta noi competenţe. Prin intermediul Programului Intel®Teach - Predarea în Societatea Cunoaşterii, cadrele didactice învaţă cum să optimizeze procesul de predare prin dezvoltarea documentaţiei cu privire la învăţarea bazată pe proiect şi utilizarea eficientă a instrumentelor IT&C în educaţie. Acest curs propune o abordare modernă a modului în care profesorii trebuie să îi sprijine pe elevi în vederea obţinerii abilităţilor necesare secolului XXI", a declarat Dana Vlădoiu, Training Project Coordinator, SIVECO Romania.

Despre Programul Intel®Teach

Programul a ajutat până în prezent mai mult de 3,5 milioane de profesori din peste 40 de ţări să integreze eficient tehnologia în instruire.

Obiectivul Programului Intel®Teach este de a oferi soluţii de optimizare a procesului didactic, prin prezentarea celor mai noi modalităţi de introducere şi utilizare a soluţiilor IT&C în educaţie.