SIVECO Romania recompensează studenţii care manifestă interes pentru cercetarea ştiinţifică | SIVECO Romania

SIVECO Romania recompensează studenţii care manifestă interes pentru cercetarea ştiinţifică

Marţi, Octombrie 21, 2008

SIVECO Romania  va acorda în acest an universitar burse de merit studenţilor de la Facultatea de Matematică şi Informatică (FMI) a Universităţii din Bucureşti care manifestă un interes special pentru cercetarea ştiinţifică. 

Programul Bursele de excelenţă SIVECO constă în acordarea a două burse, câte una pentru fiecare domeniu de licenţă - Matematică, respectiv Informatică. 

Radu Jugureanu, director departament eContent, la SIVECO Romania, a declarat: „Prin acest program, SIVECO Romania îi sprijină necondiţionat pe tinerii care se implică în proiecte de cercetare. Îi susţinem şi îi încurajăm pentru că societatea românească are nevoie de inovaţie, de modernizare, de calitate, de idei simple, dar valoroase”. 

Bursa de excelenţă SIVECO este o bursă privată, finanţată de SIVECO Romania, pe durata unui an universitar (10 luni). Valoarea unei burse pentru anul universitar 2008-2009 este de 5000 RON (500 RON pe lună).  

Termenul de trimitere pe email a cererilor de înscriere în competiţie este 24 octombrie 2008, ora 20:00. 

La competiţia pentru obţinerea bursei poate participa orice student înscris în anul II sau III, studii de licenţă, în anul universitar 2008-2009. Deţinerea unei alte burse de stat nu reprezintă un impediment pentru înscrierea în această competiţie. 

Pentru a se înscrie în competiţie, studenţii trebuie să trimită o cerere pe email, la adresa radu@funinf.cs.unibuc.ro, însoţită de un CV şi de un eseu (de max. 2 pagini) în care să fie evidenţiate preocupările şi performanţele ştiinţifice ale solicitantului. Juriul de acordare a burselor poate cere informaţii suplimentare. 

Cererile de bursă vor fi analizate de un juriu numit de SIVECO Romania. În procesul de selecţie vor participa şi reprezentanţi ai FMI.

Criteriile de selecţie includ, fără a se limita la ele, următoarele elemente:

  • Proiecte personale ale solicitanţilor (lucrări ştiinţifice, aplicaţii software etc), indiferent de stadiul în care se află
  • Rezultate obţinute de solicitanţi în concursuri studenţeşti
  • Notele obţinute de solicitanţi la examene din facultate considerate relevante pentru acordarea bursei. 

Pe baza cererilor trimise, juriul va selecţiona o listă scurtă de solicitanţi. Aceştia din urmă vor participa la o discuţie liberă cu membrii juriului, în urma căreia se vor desemna cei doi beneficiari ai burselor pe anul 2008-2009. 

Apreciem iniţiativa SIVECO prin care studenţii sunt încurajaţi să se îndrepte către inovaţie  şi excelenţă”, a declarat conf. dr. Victor Ţigoiu, decan al Facultăţii de Matematică şi Infomatică a Universităţii din Bucureşti.