SIVECO Romania sprijină dezvoltarea profesională a asistentelor medicale | SIVECO Romania

SIVECO Romania sprijină dezvoltarea profesională a asistentelor medicale

Luni, Septembrie 10, 2012
Proiectul RENOVA promovează mobilitatea personalului în beneficiul organizaţiilor de sănătate

Asistente medicale, directori nursing (directori de îngrijiri) din instituţii medicale publice şi private participă în perioada 10-12 septembrie la workshop-ul RENOVA, organizat la Hotelul Rin Central din Bucureşti, începând cu ora 09.00.

În cadrul acestui workshop, cei prezenţi desfaşoară mai multe tipuri de activităţi (role-play, studii de caz  etc.) cu scopul de a pune în aplicare cunoştinţele dobândite prin cursurile la care au participat în perioada mai-iulie 2012.

Obiectivul principal al workshop-ului este evaluarea eficienţei programelor de instruire din perspectiva aplicabilităţii cunoştinţelor dobândite în cadrul acestora. De asemenea, workshop-ul este un prilej pentru înmânarea certificatelor de absolvire a cursurilor de dezvoltare profesională.

Asistentele medicale participante provin din instituţii de sănătate publice şi private din domeniul medical (ex: Spitalul de Urgenţă Floreasca, Spitalul Pantelimon, Spitalul Universitar, Sanador, Medlife, Medicover).

Proiectul RENOVA (Transfer de cunoştinţe pentru personalul de asistenţă medicală din întreaga Europă pentru a dezvolta abilităţile profesionale ca manageri) se desfăşoară în cadrul programului de cercetare Leonardo da Vinci - Transfer de inovaţie, şi este realizat de SIVECO Romania împreună cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie TEHNE, organizaţiile ORT - Franţa, Searchlighter - Marea Britanie şi Smart Education – Polonia.

RENOVA se adresează în principal membrilor comunităţii de asistenţă medicală care doresc să-şi dezvolte abilităţi organizatorice şi manageriale. Proiectul creează mijloacele necesare pentru a oferi acces liber la informaţii şi pentru a sprijini crearea unui centru de formare unic, cu acces gratuit”, declară Mihaela Coman, Project Manager, SIVECO Romania.

RENOVA sprijină dobândirea de competenţe şi calificări pentru dezvoltarea profesională şi promovarea personalului medical cu experienţă în managementul sănătăţii. Totodată, proiectul promovează mobilitatea personalului în beneficiul organizaţiilor de sănătate.

În calitate de coordonator, SIVECO urmăreşte cu consecvenţă derularea proiectului, atât la nivel ştiinţific cât şi administrativ.

Unul dintre obiectivele RENOVA este dezvoltarea de materiale  care au la bază metoda de învăţare colaborativă, abordând situaţii reale simulate de specialişti cu experienţă.

Mai multe informatii referitoare la proiect se gasesc pe site-ul www.projectrenova.eu.