SIVECO Romania susţine modernizarea sistemului educaţional românesc | SIVECO Romania

SIVECO Romania susţine modernizarea sistemului educaţional românesc

Vineri, Aprilie 17, 2009

Bucureşti, 17 aprilie 2009 - 20 de profesori din Bucureşti şi judeţul Ilfov vor participa în următorii 2 ani la Programul "Modalităţi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere, în regiunea Bucureşti-Ilfov". Proiectul, al cărui beneficiar este compania SIVECO Romania, este realizat în parteneriat cu reprezentanţii Caselor Corpului Didactic din Bucureşti şi judeţul Ilfov. Finanţarea provine din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU 2007-2013. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de formarea cadrelor didactice din grupul ţintă pe baza cursului „Intel® Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii”. Programul ce se va încheia în luna martie 2011, urmăreşte instruirea cadrelor didactice, în vederea optimizării procesului de predare-învăţare, eficientizării procesului educaţional şi integrării resurselor IT&C la clasă prin abordări bazate pe proiecte. Cursul le oferă profesorilor şansa de a-şi dezvolta noi competenţe şi le propune o abordare modernă a modului în care pot să îi sprijine pe elevi în vederea obţinerii abilităţilor necesare pentru societatea cunoaşterii. 

Instruirea asistată de calculator produce schimbări majore în procesul educaţional, mediile informatice putând fi folosite ca unelte de investigare, rezolvare de probleme şi instrumente de analiză. 

Utilizarea eficientă a tehnologiei oferă atât profesorilor, în calitatea lor de furnizori de informaţie, cât şi elevilor, în calitate de beneficiari, şansa de a-şi dezvolta abilităţi specifice secolului XXI, cum ar fi formularea şi rezolvarea de probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii în vederea dezvoltării unei cariere profesionale de succes. Accentul se pune pe integrarea celor mai noi tehnologii în activităţile de documentare, comunicare şi colaborare pentru a îmbunătăţi procesul didactic în ansamblul său şi pentru a forma elevilor capacităţi de gândire de nivel superior.  

Formarea adecvată a personalului didactic este o necesitate a societăţii actuale determinată de modificările sistemelor de învăţământ, de aceea utilizarea de către profesori a calculatorului ca mijloc sau instrument pentru educaţie deschide o nouă perspectivă pentru învăţarea participativă, centrată pe elev.