SIVECO Romania vine în întâmpinarea cerinţelor specifice din administraţia publică cu soluţii informatice de ultimă generaţie | SIVECO Romania

SIVECO Romania vine în întâmpinarea cerinţelor specifice din administraţia publică cu soluţii informatice de ultimă generaţie

Miercuri, Septembrie 17, 2008

Reforma administrativă se află în centrul preocupărilor actuale ale autorităţilor şi organizaţiilor. În această etapă de aplicare a planului naţional de informatizare a sectorului public, este necesar să se cunoască şi să se dezbată priorităţile strategice de modernizare la acest nivel.

Cu prilejul conferinţei cu tema „Sisteme informatice privind managementul informaţiei pentru administraţia publică”, desfăşurate recent sub patronajul Asociaţiei Naţionale a  Informaticienilor din Administraţia Publică (ANIAP), s-a reiterat interesul major pentru reforma informatică de fond a structurilor aparţinând sectorului public.

În cadrul evenimentului, specialiştii SIVECO Romania au prezentat suita proprie de produse şi servicii IT destinate  administraţiei publice. Sistemele informatice dezvoltate de SIVECO Romania pentru sectorul public acoperă principalele componente ale activităţii administrative, incluzând managementul fluxurilor de lucru, managementul relaţiei cu cetăţeanul, instrumente specializate din categoria Business Intelligence, servicii electronice de asistare a cetăţeanului de tip portal, infochioşc, ghişeu virtual.

“Experţii SIVECO Romania au pus la punct aplicaţii software specializate pentru practicienii din administraţie. Indiferent că ne referim la cerinţele informatice formulate la nivelul primăriilor, prefecturilor, consiliilor locale sau judeţene, SIVECO Romania este în măsură să ofere atât expertiză tehnică, servicii de training, cât şi asistenţă calificată în exploatarea soluţiilor IT proprii. Obiectivul central al demersurilor noastre în zona administraţiei  îl reprezintă aducerea instituţiilor publice cât mai aproape de exigenţele cetăţeanului european”, este de părere Cristina Itcus, Cluster Manager - eGovernment, în cadrul SIVECO Romania.

Oferta SIVECO Romania pentru instituţiile cu profil administrativ  cuprinde:

  • SIVECO Applications - soluţia pentru managementul resurselor financiare, materiale şi umane;
  • SIVADOC, soluţia pentru managementul fluxurilor de lucru;
  • SIVECO Business Analyzer, soluţia proprie de Business Intelligence;
  • iTAXCollect, sistemul pentru gestiunea impozitelor şi taxelor locale;
  • AeL, soluţia dedicată de instruire a personalului din administraţie;
  • Sistemul Geospaţial de eGovernment (GIS), destinat achiziţiei, stocării, actualizării, prelucrării şi analizei informaţiilor geografice de interes pentru administraţie.

“Instituţiile din administraţia publică au devenit din ce în ce mai receptive la progresul tehnologic, iar instrumentele informatice moderne câştigă treptat teren în defavoarea aplicaţiilor tradiţionale. Schimbarea esenţială de abordare s-a produs odată cu conştientizarea rolului integrator al aplicaţiilor informatice asupra activităţilor şi proceselor din administraţie. Anticipând această evoluţie, validată şi de experienţa europeană, SIVECO Romania vine în întâmpinarea cerinţelor specifice din administraţie cu  produse informatice de ultimă generaţie, menite să reformeze, în mod radical, fluxurile de lucru din instituţiile publice”, a adăugat Cristina Itcus.