Focus constant pe proiectele de cercetare dezvoltare | SIVECO Romania

Focus constant pe proiectele de cercetare dezvoltare

Luni, Noiembrie 6, 2017

SIVECO România va participa la ICT Proposers' Day 2017, eveniment destinat identificării de soluții concrete pentru problemele comunității la nivelul Uniunii Europene

În perioada 9 - 10 noiembrie 2017, SIVECO România va participa la ICT Proposers' Day 2017 care va avea loc la Budapesta. Acest eveniment de networking se axează pe cercetarea și inovarea europeană în domeniul IT&C, cu un accent deosebit pe programul de lucru Horizon 2020 pentru perioada 2018-2020.

Evenimentul este o oportunitate excepțională de a construi parteneriate de calitate cu cadre universitare, cercetători, actori industriali, IMM-uri și reprezentanți guvernamentali din întreaga Europă. 

Prin participarea la implementarea a peste 40 de proiecte europene de Cercetare & Dezvoltare, pe parcursul anilor SIVECO a dovedit că este capabilă să creeze inovație, anticipând corect tendințele pieței. Totodată, răspunde și interesului său de extindere a expertizei în dezvoltarea de modele experimentale în domeniul materialelor, proceselor şi soluţiilor inovative", declară Monica Florea, directorul departamentului de proiecte europene din cadrul SIVECO România.

Aceste proiecte au fost dezvoltate împreună cu prestigioși parteneri europeni din cadrul programelor de cercetare finanțate de Comisia Europeană. Printre cele mai importante programe se numără: HORIZON 2020, Framework Programmes FP6, Framework Programmes FP7, Ambient Assisted Living Programme, EUREKA, ITEA, eContentPlus, ICT Policy Support Programme, Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci.

„Horizon 2020 este cel mai amplu program de cercetare și inovare al Uniunii Europene, care are ca obiectiv investiții în produse și servicii de noutate la nivel european și nu numai, ducând astfel la multe inovații, descoperiri și premiere mondiale. Suntem onorați să coordonăm proiecte în care putem să valorificăm rezultatul demersurilor de cercetare din cadrul SIVECO”, a spus Monica Florea.

Implementând inovarea, SIVECO urmărește pe de o parte, identificarea unor soluții concrete pentru problemele comunității și crearea de locuri de muncă și, pe de altă parte, satisfacerea nevoii clientului de produse și soluții noi și îmbunătățite.

În cadrul evenimentului de la Budapesta, SIVECO va prezenta și proiectul pan european Brain @ Home care propune o soluție viabilă de menținere a vieții active pentru persoanele în vârstă, stimulându-le independența și, prin urmare, calitatea vieții.

Populaţia planetei îmbătrâneşte într-un ritm accelerat - se estimează că, până în 2050, peste 22% din populația globală va avea peste 60 de ani. Acest fenomen este deja realitate în unele țări dezvoltate precum Germania, Italia sau Suedia. Procesul de îmbătrânire este unul complex, fără o legătură directă între abilitățile fizice și mentale. În consecinţă, nevoile şi cerinţele fiecărei persoane sunt unice şi ele trebuie adresate individualizat.

Cum putem, totuşi, transforma provocările cu care se confruntă persoanele vârstnice în oportunități pentru ele și pentru întreaga societate?

Există un volum uriaș de date care atestă că seniorii au capacitate ridicată de a absorbi tehnologii adaptate nevoilor lor și sunt extrem de interesați în auto-gestionarea simptomelor bolilor cronice de care suferă. Astfel, în condițiile în care primesc ajutorul și instrumentele utile, prin programe dedicate și adaptate nevoilor lor, persoanele vârstnice își pot ameliora considerabil starea de sănătate fizică și mentală.

Un astfel de program este proiectul Brain @ home. Demarat în iunie 2016, proiectul este coordonat de SIVECO România în colaborare cu 5 parteneri din 3 țări: Casa di Cura Privata del Policlinico (Italia), MediaHospital (Italia), Pannon Business Network Association (Ungaria), Karma Interactive (Ungaria), Universitatea Bucuresti (România). Programul din care face acest proiect este de tip “ACTIVE AND ASSISTED LIVING (AAL)”.

În următorul an și jumătate, vor fi implementate 3 centre pilot în România, Italia și Ungaria.

În fiecare centru, vor fi recrutați câte 40 de beneficiari, în vârstă de peste 60 ani cu o starea generală de sănătate bună, care pot prezenta deficit cognitiv ușor, posibil combinat cu un ușor deficit motor, în general efecte ale vârstei mai înaintate (adică pierderi minime de memorie, dificultăți ușoare în activitățile de planificare de zi cu zi, dificultăți în pastrarea atenției și concentrare, etc). Aceștia vor experimenta utilizarea de instrumente digitale, integrate într-o singură platformă. Vorbim de secvenţe video bazate pe poze de tip 360⁰, realitate virtuală (un mediu extern, un mediu intern și un mediu mixt), tehnologii tip serious games și gamification. 

“Brain @ Home este unul dintre proiectele care vizează o problematică de mare actualitate la nivel european oferind soluții pentru o categorie socială aflată în creștere. În lumea de azi, tehnologiile fac posibilă incluziunea socială a tuturor cetățenilor, depășind barierele create de timp și spațiu. Calitatea vieții este cel mai important aspect diferențiator pentru o persoană în vârstă. Şi Brain @ Home este o soluție pentru îmbunătățirea acesteia“, a declarat Monica Florea.directorul de proiect din partea SIVECO România.