Soluţia de eLearning de la SIVECO Romania este utilizată în 700 de şcoli din Cipru | SIVECO Romania

Soluţia de eLearning de la SIVECO Romania este utilizată în 700 de şcoli din Cipru

Marţi, Iunie 22, 2010

În cadrul proiectului au fost implementate platforma educaţională naţională şi conţinut digital educaţional pentru 13 materii

Bucureşti, 22 iunie 2010 - Proiectul educaţional desfăşurat de SIVECO Romania şi HS DATA Ltd, în cadrul căruia 700 de şcoli cipriote beneficiază de o platformă integrată de eLearning şi de conţinut educaţional digital, a fost finalizat. Anunţul a fost făcut recent de Ministerul Educaţiei şi Culturii din Cipru, în cadrul unei conferinţe la care au participat oficiali din cadrul instituţiilor guvernamentale locale, reprezentanti ai consorţiului de implementare şi beneficiari ai proiectului.

Proiectul contribuie la dezvoltarea şi modernizarea sistemului de învăţământ cipriot, prin introducerea şi creşterea gradului de utilizare a tehnologiei informaţiei în procesul de predare/învăţare, în învăţământul preuniversitar.

Proiectul a constat în livrarea către Ministerul Educaţiei şi Culturii din Cipru a unei platforme integrate de învăţare şi colaborare, formată dintr-o suită de aplicaţii de management educaţional şi de colaborare, construite şi deplin integrate cu cele mai moderne tehnologii. Soluţia eLearning include: sistemul AeL de management al instruirii (LMS), care oferă suport pentru predare şi învăţare, testare şi evaluare, administrare de conţinut şi pentru monitorizarea procesului de formare şi evaluare, suita AeL de aplicaţii de colaborare, care permite elevilor să comunice mai rapid şi mai eficient, şi portalul integrat bazat pe soluţia Microsoft Learning Gateway.

Platforma integrată de eLearning pentru învăţământul preuniversitar din Cipru are ca beneficiari 130.000 de elevi, 150.000 părinţi, 20.000 de profesori şi 20 de administratori din 700 de şcoli.

În cadrul proiectului a fost creat şi implementat conţinut digital educaţional în şcolile cipriote, respectând curricula şi profilul cultural şi educaţional naţional.

Conţinutul educaţional livrat în şcoli acoperă 13 materii: Matematică, Engleză, Fizică, Chimie, Franceză, Tehnologie, Noţiuni de bază în Ingineria Mecanică, Electronică aplicată, Materiale de construcţii şi construcţii, Artă aplicată, Artă decorativă, Turism, Tehnologia prelucrării lemnului. Lecţiile pun accent pe activităţi practice, simulări interactive, experimente, toate menite să dezvolte curiozitatea naturală şi aplicabilitatea noţiunilor teoretice, într-un mediu virtual, securizat. Lecţiile digitale au fost special concepute pentru a acoperi toate obiectivele specifice de predare şi învăţare pentru cele 13 materii.

Soluţia livrată include 512 unităţi de conţinut digital educaţional, totalizând peste 21.000 de obiecte individuale de învăţare.

Doina Binig, Vicepreşedinte Strategie şi Şef Operaţional în cadrul SIVECO Romania, declară: "Echipa SIVECO Romania - alături de partenerul HS Data din Cipru - a reuşit să ducă la bun sfârşit un proiect dificil, de interes naţional şi a contribuit astfel la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional din Cipru. Prin funcţionalităţile sale, soluţia de eLearning AeL oferită de SIVECO Romania aduce beneficii importante sistemului educaţional preuniversitar din Cipru, cu efecte pozitive asupra procesului de predare şi învăţare. Din perspectiva statutului de producător de soluţii de eLearning SIVECO Romania contribuie permanent la dezvoltarea mediului educaţional o cerinţă a societăţii bazate pe cunoaştere. Finalizarea proiectului din Cipru este un nou exemplu de "best practice" care se adaugă altor proiecte educaţionale majore dezvoltate de SIVECO Romania în ţări de pe patru continente".

Despre HS Data Ltd
HS DATA Ltd este unul dintre principalii furnizori de soluţii tehnologice din Cipru. HS DATA Ltd furnizează din 1979 servicii de calitate de tehnologia informaţiei pentru clienti din Cipru, din alte ţări europene şi din Orientul Mijlociu. Compania asigură soluţii informatice şi servicii pentru sectorul bancar, pentru educaţie, pentru sectorul public şi pentru companiile private. Printre partenerii strategici ai companiei se numără Microsoft şi HP.

Filosofia companiei constă în stabilirea de relaţii pe termen lung cu clientii si partenerii. Compania este auditată ISO 9001 2008, asigurând livrarea de soluţii şi servicii la un nivel înalt de excelenţă.