Soluţii eficiente pentru prelucrarea informaţiei în administraţia publică | SIVECO Romania

Soluţii eficiente pentru prelucrarea informaţiei în administraţia publică

Miercuri, Ianuarie 31, 2007

Bucureşti, 31 Ianuarie 2007 – Recent, Timişoara a găzduit seminarul de prezentare a soluţiilor SIVECO dedicate informatizării şi eficientizării instituţiilor din administraţia publică. Evenimentul a reunit cca 60 de reprezentanţi ai administraţiilor publice şi serviciilor de utilităţi publice din patru judeţe: Arad, Caraş - Severin, Hunedoara, Timişoara. Mediul universitar a fost, de asemenea, reprezentat şi el, prin Universitatea Politehnică Timişoara şi Universitatea de Vest, parteneri SIVECO în programul „Academia SIVECO”. Dacă prezenţa instituţiilor de învăţământ a fost motivată mai mult de scopuri didactice, restul participanţilor s-au implicat progresiv în discuţii, abordând soluţiile prezentate din toate unghiurile de interes ale unui potenţial utilizator.

În prezenţa acestei audienţe numeroase şi dinamice, reprezentanţii SIVECO au prezentat beneficiile pe care soluţiile companiei le aduc administraţiei publice şi operatorilor de servicii publice de utilităţi. Au fost abordate atât descrieri ale aplicaţilor, cât şi prezentări ale cazurilor de succes unde au fost acestea implementate.

Prezentarea dedicată proiectului de implementare a sistemului informatic integrat SIVECO Applications în cadrul Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti s-a concentrat pe contribuţia pe care sistemul a adus-o la îmbunătăţirea activităţilor din întreaga instituţie, ceea ce a permis o comunicare mai eficientã cu cetãţeanul, acesta devenind beneficiarul unor servicii de o calitate superioarã, transparente şi de utilitate sporitã. În prezent, sistemul informatic integrat SIVECO Applications este implementat la nivelul întregii instituţii, si este considerat drept unul dintre cele mai de succes proiecte din administraţia publicã, un exemplu de urmat şi de cãtre alte instituţii în scopul modernizãrii şi eficientizãrii propriilor activitãţi.

Caracterizat printr-o flexibiltate deosebitã şi prin înaltã capacitate de adaptare la business-ul beneficiarului, soluţiile oferite de SIVECO România oferã ca principale facilitãţi: gestiunea economicã eficientã, automatizarea fluxurilor de date, consistenţa şi coerenţa datelor, regãsirea şi raportarea rapidã a informaţiilor, reproiectarea fluxurilor informatice.

O parte distinctă a prezentării a fost rezervată implementării, în cadrul Primăriei, a soluţiilor SIVADOC – sistem de gestiune a documentelor şi fluxurilor de lucru şi a sistemului pentru analize şi previziuni, SIVECO Business Analyzer.

Reprezentanţii consiliilor judeţene, primăriilor sau prefecturilor au asistat, astfel, la prezentarea modalităţii în care sistemul de gestiune a documentelor şi fluxurilor de lucru – SIVADOC conduce la facilitarea muncii, permiţând o gestionare uşoară a documentelor şi a versiunilor acestora pentru echipele implicate în funcţionarea instituţiilor din administraţia publică. Prin utilizarea soluţiei dezvoltate de SIVECO, timpul de răspuns la solicitări se reduce,  permiţându-se urmărirea modului de desfăşurare a activităţilor.

Instrument dinamic ce permite accesul managementului la informaţia criticã în timp real, conducând la competitivitate sporitã prin promptitudinea deciziilor, SIVECO Business Analyzer are rolul de integrator al informaţiilor instituţiilor din domeniul public, propunând beneficiarilor analize multidimensionale complexe care sã ofere diagnosticul activitãţii, într-o manieră  flexibilă şi de adaptabilă la necesitãţile şi realitãţiile administraţiei publice.

O tematică distinctă în cadrul seminarului a fost AeL - Soluţii moderne de instruire continuă dedicate administraţiei publice. Primul sistem de acest fel dezvoltat în întregime în România, AeL Enterprise este o platformă integrată completă, de instruire şi gestiune a conţinutului, dedicată mediilor de instruire din cadrul organizaţiilor şi putând fi adaptată cu uşurinţă la cerinţele specifice unei instituţii publice.  

Reprezentanţii serviciilor de utilităţi publice s-au implicat mai ales în secţiunea seminarului dedicată prezentării soluţiilor SIVECO destinate acestui sector de activitate. Prin întrebări şi discuţii libere, au fost punctate cerinţele operatorilor de utilităţi şi  soluţiile SIVECO ce vin în întâmpinarea acestor nevoi.

„Orice societate modernă trebuie să aibă un control permanent asupra tuturor activităţilor sale. Soluţia care se impune în ziua de astăzi este cea de tip ERP (Enterprise Resource Planning), iar SIVECO România vine în întâmpinarea furnizorilor de utilităţi printr-un pachet complet – existenţa unei baze de date unice şi a unui sistem integrat care, prin concepţie şi experienţă, asigură planificarea optimă a resurselor, creşterea productivităţii şi a competitivităţii, şi, nu în ultimul rând, orientarea activă pe piaţă. Sunt eliminate astfel redundanţele, are loc alinierea la legislaţia în vigoare, se asigurã un control stabil şi o comunicare facilã, în timp real, la toate nivelurile organizaţionale şi cu toate categoriile de public”, afirmă Vasile Neacşu, Product Manager şi Channel Partner Manager, SIVECO România.