Soluţiile de eLearning oferite de SIVECO Romania urmăresc formarea unor viitoare generaţii creative, capabile să gestioneze informaţia rapid şi eficient | SIVECO Romania

Soluţiile de eLearning oferite de SIVECO Romania urmăresc formarea unor viitoare generaţii creative, capabile să gestioneze informaţia rapid şi eficient

Joi, Mai 24, 2007

 

Bucureşti, 24 mai 2007Pe masură ce valoarea informaţiei şi a cunoştinţelor specializate îşi consolidează poziţia în societatea modernă, ţările europene pun din ce în ce mai mult accent pe dezvoltarea şi promovarea soluţiilor alternative la sistemul clasic de învăţământ.

AeL, soluţia de eLearning creată de SIVECO Romania, urmăreşte transformarea procesului didactic clasic într-o activitate interactivă şi atractivă, uşor de parcurs, ce conduce la o implicare mai mare din partea elevilor şi la o asimilare mai rapidă şi de durată a cunoştinţelor.

În societatea de azi nu mai este suficient ca elevii să memoreze anumite informaţii şi apoi să le reproducă cât mai exact. Aceştia trebuie să poată interpreta informaţia primită şi să aibă capacitatea de a face conexiuni cu alte cunoştinţe dobândite anterior astfel încât să ofere soluţii creative şi adecvate, în timp real. Soluţiile de software educaţional oferite de SIVECO Romania urmăresc maximizarea rezultatelor elevilor şi creşterea eficienţei profesorilor.

Este adevărat că la ora actuală cunoştinţele de bază în utilizarea computerului sunt esenţiale. Totuşi, calculatoarele în sine nu aduc avantaje semnificative în procesul educaţional. Este nevoie de soluţii de eLearning, de software şi conţinut educaţional, iar profesorii trebuie să ştie să utilizeze aceste soluţii, să le integreze în activitatea zilnică a lor şi a elevilor”, a declarat Ştefan Morcov, Senior Product Manager în cadrul SIVECO Romania.

În România se constată deja o nevoie acută de forţă de muncă educată, capabilă să utilizeze noile tehnologii şi să se adapteze rapid la un mediu în permanenţă schimbare.

Această tendinţă se va păstra, ba chiar se va intensifica în viitor. În acest context, utilizarea soluţiilor de eLearning a devenit o componentă obligatorie a oricărui proiect de dezvoltare la nivelul unei organizaţii, la nivelul economiei şi al societăţii.

Soluţiile de eLearning oferite de SIVECO Romania urmăresc formarea unor viitoare generaţii creative, orientate către îndeplinirea unor obiective clare, ce interacţionează uşor şi sunt capabile să asimileze informaţia rapid şi eficient.

Mai multe informaţii referitoare la soluţiile de eLearning oferite de SIVECO Romania pot fi obţinute vizitând site-ul: http://www.advancedelearning.com.