Soluţiile SIVECO Romania dedicate administraţiei publice eficientizează activitatea cu 30% | SIVECO Romania

Soluţiile SIVECO Romania dedicate administraţiei publice eficientizează activitatea cu 30%

Joi, Noiembrie 25, 2010

Utilizarea sistemului informatic integrat SIVECO Applications 2011 optimizează cu 25% fluxul documentelor şi procesul de urmărire a acestora

Bucureşti, 25 noiembrie 2010 - Reducerea numărului de angajaţi atrage responsabilităţi sporite pentru cei care lucrează în cadrul instituţiilor publice centrale. Utilizarea instrumentelor IT care să decongestioneze activitatea instituţiilor, oferind în acelaşi timp un flux informaţional rapid şi eficient devine absolut necesară.

Cu SIVECO Applications 2011, soluţia de gestiune a afacerilor de la SIVECO Romania, activitatea instituţiilor publice este eficientizată cu 30%, iar gradul de trasabilitate creşte cu 25%.

Prin funcţionalităţile lor specifice, sistemele software concepute de SIVECO Romania fluidizează şi eficientizează fluxul operaţiunilor din administraţie, realizând o perfectă sincronizare a factorilor implicaţi, a relaţiilor dintre compartimentele instituţiei, a relaţiilor instituţiei cu cetăţenii, cu autorităţile şi organizaţiile partenere.

SIVECO Applications 2011 aduce numeroase avantaje instituţiilor publice centrale: automatizează fluxurile de documente financiar-contabile între direcţiile implicate, informatizează complet activităţile legate de gestionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a materialelor, precum şi a celor privind calculul salariilor, gestionează toate categoriile de documente din fluxul execuţiei bugetare, consolidează bugetul pe tipuri de bugete şi pe structură organizatorică, realizează raportarea automată a situaţiilor către bugetul de stat, obţinerea în timp real a rapoartelor dorite în formă optimă, informatizează activităţile legate de gestionarea contractelor şi a veniturilor instituţiei.

"Instituţiile publice au nevoie, mai ales acum, de instrumente informatice moderne care să suplinească lipsa personalului şi, în acelaşi timp, să asigure eficientizarea activităţii angajaţilor rămaşi, aducând economii substanţiale la buget", a declarat Lăcrămioara Bârseti, Director SIVECO Applications 2011 în cadrul SIVECO Romania.