Sunteţi mulţumiţi de serviciile de alimentare cu apă? | SIVECO Romania

Sunteţi mulţumiţi de serviciile de alimentare cu apă?

Marţi, Decembrie 15, 2009

Prin intermediul unui portal naţional va fi măsurată satisfacţia clienţilor pentru îmbunătăţirea managementului operatorilor de servicii de apă.

Bucureşti, 9 decembrie 2009 - Calitatea apei consumate va fi atent monitorizată. Un portal web naţional va asigura accesul on-line la informaţii de specialitate şi va măsura satisfacţia clienţilor de servicii de alimentare cu apă şi epurare-canalizare.

Obiectivul proiectului de cercetare A-PORT, coordonat de SIVECO Romania, este îmbunătăţirea managementului operatorilor de servicii de apă, proiectul oferind o soluţie inovatoare care să permită obţinerea feed-back-ului de la consumatori şi luarea celor mai bune decizii în raport cu acesta.

Serviciile publice de apă şi tratarea apelor uzate sunt reglementate prin norme şi indicatori obiectivi. Cum însă aceste servicii sunt asigurate de operatori eterogeni, nu există întotdeauna mecanisme de măsurare a satisfacţiei consumatorilor, conform standardelor de management al calităţii. Nerespectarea acestor standarde are consecinţe negative pentru populaţie.

Proiectul A-PORT aduce nu numai o analiză a sesizărilor şi informaţiilor primite de la consumatori, dar şi analiza datelor obţinute de la operatori (prin iniţiative complementare, de exemplu: www.apabench.ro), care vor determina evoluţia în timp a calităţii serviciului furnizat. În plus, prin coroborarea datelor obţinute din cele două surse se vor putea face previziuni pe termen scurt, mediu şi lung.

Pentru ca informaţia primită de la consumatori să fie obiectivă şi pentru creşterea acurateţii studiului, se dezvoltă un sistem de chestionare cu întrebari de control care să permită filtrarea influenţelor (politice, conjuncturale etc) ce pot denatura informaţiile. Momentan, in stadiul de prototip, este disponibil publicului larg un chestionar preliminar, la adresa: http://rd.siveco.ro/aport/web/guest/chestionar.

Parteneri în acest proiect sunt Asociaţia Română a Apei (ARA), Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" (UCDC), iar Autoritatea Contractantă este Centrul Naţional de Management Programe (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării), în cadrul contractului nr. 11-071/18.09.2007. Durata de desfăşurare a proiectului este18.09.2007-17.09.2010.

Mai multe informatii găsiţi pe site-ul proiectului: http://rd.siveco.ro/portal/web/a-port/