Cum pot fi aprobate cu un singur click cererile de achiziţii | SIVECO Romania

Cum pot fi aprobate cu un singur click cererile de achiziţii

Luni, Iulie 22, 2013
Componenta Managementul Achiziţiilor asigură evidenţierea şi urmărirea electronică a cererilor de aprovizionare

Directorii departamentelor de aprovizionare pot monitoriza şi aproba online comenzile de achiziţii, inclusiv de pe smartphone-uri şi tablete. Această opţiune este oferită de Componenta de Management al Achiziţiilor din pachetul informatic SIVECO Applications 2020.

"Directorii departamentelor de achiziţii pot aproba imediat cererile de aprovizionare care au fost salvate pe serverul companiei sau în cloud, în funcţie de modul de instalare ales. Astfel, monitorizarea şi validarea acestora nu va mai necesita timp, fiind rezolvată rapid, indiferent de locul unde se află persoana care trebuie să dea aprobarea. Sistemul gestionează automat fluxurile de aprovizionare şi semnalează în timp real necesarul, pentru optimizarea procesului de producţie”, a declarat Lăcrămioara Bârseti, Director SIVECO Applications în cadrul SIVECO Romania.

Managementul achiziţiei necesită, de obicei, costuri mari de personal, însă prin folosirea opţiunii de validare electronică fluxul de activităţi devine mult mai eficient. Aplicaţia administrează în mod unitar toate documentele legate de achiziţii (facturi, avize de însoţire a mărfii, declaraţii vamale de import şi alte documente similare), întreţine nomenclatoarele specifice domeniului (furnizori, materiale) şi oferă rapoartele specifice privind situaţia aprovizionărilor şi a relaţiilor cu furnizorii.

Cererile de achiziţie sunt generate automat, pentru diferite compartimente ale companiei, după verificarea stocurilor. Ele pot fi emise atât pentru articole din stoc, cât şi pentru articole care nu există în magazii.

Componenta de Management al Achiziţiilor a fost implementată în peste 200 de organizaţii, printre acestea numărându-se Black Sea Terminal Georgia care aparţine SOCAR Azerbaijan, una dintre cele mai mari companii petroliere din lume, Regia Autonomă a Apelor Valea Jiului, Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, Kathrein, SN Petrom - sediul central şi sucursale de distribuţie, Aerostar etc.