Eficienţa organizaţiilor creşte prin implementarea soluţiilor IT pentru Managementul Performanţei Angajaţilor | SIVECO Romania

Eficienţa organizaţiilor creşte prin implementarea soluţiilor IT pentru Managementul Performanţei Angajaţilor

Marţi, Noiembrie 5, 2013
Soluţiile IT pentru Managementul Performanţei Angajaţilor sunt vitale pentru reuşita companiilor de a face faţă concurenţei şi provocarilor mediului de afaceri în permanentă schimbare

Modulul Managementul Performanţei Angajaţilor din cadrul Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications 2020 propune un mod de examinare şi evaluare a personalului, îmbunătăţeşte calitatea procesului de perfecţionare profesională şi gestionează performanţa angajaţilor. Componenta valorifică experienţa îndelungată acumulată de SIVECO Romania în furnizarea şi implementarea de sisteme informatice integrate pentru beneficiari din domenii foarte diferite de activitate.

Prin implementarea modulului de Management al Performanţei Angajaţilor se obţine o evidenţă strictă a tuturor proceselor de evaluare şi gestionare a performanţei personalului. Datele referitoare la performanţa resurselor umane sunt procesate în timp real, obtinându-se analize referitoare la: evoluţia performanţei în timp, structura competenţelor pe niveluri de competenţe şi poziţii ocupate în cadrul organizaţiei, calitatea forţei de muncă, necesitaţile de instruire etc.

Beneficii ale soluţiei IT pentru Managementul Performanţei Angajaţilor:

  • Existenţa unui cadru unitar de operare a datelor la nivelul întregii organizaţii
  • Monitorizarea continuă a performanţelor angajaţilor pe baza unor criterii cantitative şi calitative
  • Modelarea proceselor de business şi fluxurilor de documente specifice evaluării performanţei
  • Reducerea costurilor şi eficientizarea activităţilor departamentului de Resurse Umane
  • Asigurarea unui suport decizional pentru alocarea corespunzătoare a bugetului destinat activităţilor de perfecţionare profesională
  • Păstrarea intregului istoric informaţional on-line, la dispoziţia utilizatorilor autorizaţi.

"Prin utilizarea modulului de Management al Performanţei Angajaţilor din cadrul pachetului informatic integrat SIVECO Application 2020, companiile şi instituţiile îşi creează un puternic avantaj competiţional, având acces la funcţii diversificate de monitorizare şi evaluare a calitaţii activităţii prestate de salariaţi. În acest fel, factorii de decizie dispun de un puternic instrument de motivare a personalului, care este în acelaşi timp obiectiv, dar şi suficient de flexibil pentru a se adapta necesitaţilor în perpetua schimbare din domeniul managementului resurselor umane", spune Lăcrămioara Bârseti, Director departament SIVECO Applications.

Modulul de Management al Performanţei Angajaţilor oferă o mare flexibilitate în operarea funcţiilor specifice fiecarei organizaţii, precum şi adaptarea la schimbarile legislative din mediul economic românesc.

Aplicaţia are sub-module care urmăresc îndeaproape fluxul de lucru, printr-o interfaţă grafică prietenoasă, unitară la nivelul sistemului, care asistă şi ghidează utilizatorii în realizarea sarcinilor acestora.

În cadrul aplicaţiei, evaluarea personalului are la baza o paletă largă de criterii şi obiective, confidenţialitatea datelor din sistem fiind asigurată printr-un mecanism avansat de criptare a datelor, precum şi de un mecanism de monitorizare a operaţiilor din sistem la nivel de utilizator.

Modulul Managementul Performanţei Angajaţilor, dezvoltat de SIVECO Romania, are avantajul că interactionează în mod nativ cu celelalte componente ale soluţiei integrate de tip EAS (Enterprise Application Suite) SIVECO Applications 2020, soluţie dedicată companiilor şi instituţiilor din toate sectoarele economice.

În acest context, utilizarea unei structuri de date unice evită duplicarea informaţiilor şi facilitează o exploatare eficientă a acestora.