Tinerii din România învaţă gratuit să facă afaceri | SIVECO Romania

Tinerii din România învaţă gratuit să facă afaceri

Miercuri, August 24, 2011

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013


Tinerii din România învaţă gratuit să facă afaceri în cadrul a 16 cursuri de formare antreprenorială susţinute de traineri calificaţi CNFPA în centrele regionale de la Craiova, Timişoara, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi şi Constanţa, înfiinţate prin proiectul strategic ID 63270 "Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului strategic românesc"

Înscrierile la cursurile de formare profesională au început azi, 24 august 2011, şi se vor derula până la data de 30 noiembrie. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani interesate pot opta pentru urmarea unui astfel de training la adresa de e-mail: inscrieri@fiitanarantreprenor.ro

Asociaţia Română a Tinerilor cu Iniţiativă (ARTI) în parteneriat cu SIVECO România şi Pro Vobis - Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat organizează, în perioada februarie 2012 - aprilie 2013, cursuri de formare profesională pentru tineri. Trainingurile se vor desfăşura în cadrul proiectului strategic ID 63270 "Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului strategic românesc", implementat sub sloganul "Fii tânăr antreprenor pentru viitor!". Proiectul se va derula pe o perioadă de trei ani (ianuarie 2011 - decembrie 2013) şi este cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul Major de Intervenţie 3.1. - Promovarea culturii antreprenoriale.

4830 de tineri vor beneficia de traininguri gratuite de formare profesională. Cele 16 cursuri organizate în cadrul proiectului ID 63270 acoperă întreaga arie de formare în domeniul antreprenoriatului: "Manager proiect", "Manager resurse umane", "Manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă", "Manger de inovare", "Expert evaluator de întreprinderi", "Contabil", "Cercetător economist în marketing", "Asistent în relaţii publice şi comunicare", "Agent comercial", "Competenţe sociale şi civice (responsabilitatea socială a companiei)", "Competenţe antreprenoriale (leadership)", "Competenţe antreprenoriale (negociere)", "Competenţe antreprenoriale (legislaţie comercială)", "Tehnologia informaţiei şi comunicării", "TIC - elemente suport în managementul firmă - Microsoft Project" şi "Managementul documentelor".

Trainigurile se vor desfăşura dupa metoda clasică, "face to face", şi online. Persoanele care aleg să urmeze cursurile de formare profesională conform primei variante vor obţine certificate autorizate CNFPA (Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor). Participanţii la trainingurile online vor primi certificate de absolvire acordate de Asociaţia Română a Tinerilor cu Iniţiativă (ARTI), SIVECO România şi Pro Vobis - Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat.

Următorul pas în derularea proiectului este inaugurarea centrelor regionale de formare antreprenorială de la Craiova, Timişoara, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi şi Constanţa, în perioada 31 august - 15 septembrie 2011.

"Un astfel de proiect vine să sprijine tinerii în demersul lor de a-şi construi o carieră, de a fundamenta informaţii pe care le-au dobândit până în prezent şi de a-şi obţine independenţa financiară într-un mod responsabil, orientat către schimbare, inovaţie şi creativitate. Formarea resurselor umane este o componentă esenţială spre care trebuie să ne orientăm eforturile în vederea obţinerii performanţei în toate domeniile, în special în dezvoltarea culturii antreprenoriale." (Cristina Catană, manager proiect)

"Generarea de posibile modele este cel mai mare succes pe care orice om de afaceri din România şi-l poate dori." (Marius Ghenea, antreprenor)

Persoanele interesate de înscrierea la cursurile de formare profesională pot obţine informaţii suplimentare la numărul de telefon: 0771 571 846 - Iulia Săndulescu, responsabil înscrieri.

http://www.fiitanarantreprenor.ro