Tunisia adoptă soluţia românească de eLearning | SIVECO Romania

Tunisia adoptă soluţia românească de eLearning

Luni, Iulie 13, 2009

Elevii şi profesorii din învăţământul preuniversitar tunisian vor beneficia de lecţiile interactive AeL.

Bucureşti, 13 iulie 2009 - Liceeni şi profesori din Tunisia vor beneficia din următorul an şcolar de noi metode de a învăţa, bazate pe cele mai noi tehnologii informaţionale. Cu ocazia recentei întâlniri la nivel înalt la care au participat Ministrul Educaţiei şi Formării din Tunisia dl. Hatem Ben Salem şi Ministrul IMM-urilor Comerţului şi Mediului de Afaceri din România dl. Constantin Niţă a fost semnat memorandumul de cooperare între SIVECO Romania şi Ministerul Educaţiei şi Formării, pentru implementarea în sistemul de învăţământ tunisian a unui proiect naţional de eLearning.

Considerată de ministrul tunisian al educaţiei şi formării drept una dintre cele mai importante cinci companii IT ce dezvoltă proiecte educaţionale la nivel mondial, SIVECO Romania va demara la începutul anului şcolar, două proiecte pilot în instituţii din învăţământul preuniversitar.

"Prin semnarea acestui memorandum, SIVECO Romania a primit o validare suplimentară a expertizei pe care a dobândit-o în dezvoltarea de soluţii dedicate şi implementarea de proiecte majore ce vizează informatizarea educaţiei. Pe acestă cale doresc să reafirm angajamentul nostru şi disponibilitatea de a ne implica în proiecte ce au drep obiectiv dezvoltarea şi promovarea permanentă de noi soluţii informatice capabile să susţină eficientizarea procesului de învăţământ din Tunisia", a declarat Florian Ciolacu, Vice-President, International Accounts and Partners, SIVECO Romania.

Primul proiect pilot va presupune dezvoltarea de conţinut educaţional digital adaptat la curricula tunisiană pentru următoarele materii: fizică, chimie, biologie şi informatică, pentru primul an de liceu. În cadrul acestui proiect se vor organiza şi sesiuni de instruire adresate cadrelor didactice în vederea asigurării unui nivel optim de cunoştinţe pentru optimizarea procesului de predare-învăţare şi integrarea resurselor IT&C la clasă.

Cel de-al doilea proiect pilot se va axa pe implementarea de soluţii moderne pentru managementul unităţilor de învăţământ. Baza de Date Naţională a Educaţiei (BDNE) este o soluţie completă pentru managementul sistemului de învăţământ ce susţine procesul de luare a deciziilor, evaluare, planificare şi prognoză la nivel naţional, iar AeL ASM este o soluţie care centralizează informaţiile la nivelul fiecărei şcoli venind în sprijinul factorilor de decizie locali.

Strategia pe termen lung a Ministerului Educaţiei şi Formării din Tunisia urmăreşte o abordare integrată în vederea valorificării creative a utilizării noilor tehnologii ale informaţiei în învăţământ. Un accent deosebit se va pune pe componenta de pedagogie, ce are drept obiectiv principal modernizarea procesului de predare/învăţare, principalii beneficiari fiind elevii şi profesorii din învăţământul preuniversitar.

eLearning-ul şi lecţiile în format digital aduc valoare adaugată sistemelor educaţionale ce suferă transformări profunde în această perioadă pentru a se putea adapta la societatea informaţională. Prin proiectele de anvergura implementate la nivel internaţional şi distincţiile obţinute de-a lungul timpului, SIVECO Romania a confirmat în numeroase rânduri că este un furnizor valoros de modele strategice şi soluţii pentru succesul reformei "digitale" în educaţie, la nivel mondial.