Unde cred românii de la Bruxelles că va fi România peste 10 ani? | SIVECO Romania

Unde cred românii de la Bruxelles că va fi România peste 10 ani?

Luni, Septembrie 20, 2010

Clubul "Romania-UE" a dezbătut importanţa creşterii prezenţei firmelor româneşti în spaţiul european

Bucureşti, 15 septembrie 2010 - "România 2020 şi Europa 2020" a fost tema dezbaterii care a avut loc la sediul Reprezentanţei României la Bruxelles.

Membrii Clubului Romania-UE s-au întâlnit cu prof. univ. dr. Vasile Puşcaş, Mihai Adamescu, responsabil de strategia Europa 2020 în cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă UE, reprezentanţi ai mediului de afaceri, experţi în afaceri europene. Întâlnirea a fost prezidată de Anca Toma, Vicepreşedintele Clubului România UE.

Cuvintele cheie pentru Europa 2020 sunt cunoaşterea şi dezvoltarea, trecerea de la economia competitivă la o economie sustenabilă, asigurarea stabilităţii fiscale şi financiare pe termen lung, întărirea importanţei aspectelor sociale (ocuparea forţei de muncă, incluziunea socială, reducerea sărăciei, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră). Pentru România 2020, cuvintele cheie sunt definirea domeniilor competitive, creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene, mărirea prezenţei firmelor româneşti în spaţiul european.

SIVECO Romania este membru al Clubului Romania UE şi s-a impus ca una dintre cele mai active companii româneşti de IT în privinţa accesării de proiecte europene, făcând faţă cu succes unei competiţii accerbe, de nivel foarte ridicat. Din 2009, SIVECO Romania este principalul furnizor de servicii IT pentru Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene - Portalul european CORDIS, acesta fiind cel mai important proiect de servicii IT dezvoltat de o companie românească pentru Comisia Europeană. Tot din 2009, SIVECO Romania furnizează servicii IT Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei (EASA), instituţia-cheie a Uniunii Europene responsabilă de strategia pentru siguranţa aviaţiei.

"Pentru compania noastră dezvoltarea sustenabilă înseamnă investiţii în cercetare şi dezvoltare de noi produse şi servicii, de noi tehnologii şi soluţii eficiente, ecologice, potrivit cerinţelor clienţilor. SIVECO Romania este un jucător activ pe piaţa Uniunii Europene, în statele membre sau candidate, cât şi un partener al Comisiei Europene într-o serie numeroasă de proiecte", a declarat Ştefan Morcov, Vicepreşedinte SIVECO Romania.

Clubul România UE a fost înfiinţat în 2002, fiind gândit ca un "pod de comunicare" între "România instituţională" şi românii din Bruxelles-ul european.