Uniunea Europeană își propune ca, până în 2020, rata abandonului școlar timpuriu să scadă sub 10% | SIVECO Romania

Uniunea Europeană își propune ca, până în 2020, rata abandonului școlar timpuriu să scadă sub 10%

Marţi, Martie 29, 2016

Pentru a da rezultate, procesul educațional trebuie să fie interactiv și să se bazeze pe tehnologii de ultimă oră, devenind astfel o activitate agreabilă pentru elevi

În actuala viziune a Uniunii Europene, instruirea de-a lungul întregii vieți și cea de tip vocațional joacă un rol esențial în dezvoltarea economică a țărilor membre. Totodată, acestea asigură cetățenilor dobândirea de cunoștințe și abilități care le sunt de ajutor în evoluția personală și adaptarea multiculturală. 

Ce spun statisticile europene

Astăzi, deși milioane de cetățeni europeni de toate vârstele au acces la o multitudine de tipuri de educație - formală, non-formală și informală, majoritatea țărilor europene se confruntă cu o situație de criză privind abandonul școlar timpuriu.

Cercetările UE arată că principala cauză a abandonului școlar o constituie lipsa motivației de a învăța coroborată cu reticența din ce în ce mai crescută față de modelele de instruire convenționale, tradiționale.

Conform statisticilor publice, rata medie de abandon școlar timpuriu este 12% la nivelul Uniunii Europene.

Există însă diferențe mari între țările membre. De exemplu, acest procent este peste 20% în Spania și Malta și se situează între 15%-20% în România, Italia și Portugalia. Totodată, procentul variază în funcție de gen, fiind mai mic la fete (12,5%) decât la băieți (16,3%).

Rata de abandon scolar timpuriu depășește 30% (fiind însă și de peste 70% în unele țări) la persoanele cu dizabiltăți, amplificându-le riscul existent de excluziune socială.

Uniunea Europeană își propune ca până în 2020, nivelul abandonului școlar timpuriu să scadă sub 10%.

Un alt fenomen îngrijorător este orientarea din ce în ce mai scăzută a tinerilor către disciplinele cu caracter tehnic.

Practic, procentul absolvenților specializați în științe exacte a scăzut de la 12% (cât era în anul 2000) la 9%

Există dovezi incontestabile că această îndepărtare a tinerilor de domeniul tehnic începe în ciclul secundar de învățământ, și anume atunci când, în cele mai multe țări, elevii au opțiunea să selecteze disciplinele pe care doresc să le studieze în continuare.

Dezinteresul pentru materiile exacte este legat de percepția că acestea sunt dificile și oferă mai puține șanse de construire rapidă a unei cariere profitabile (în comparație cu disciplinele cu caracter economic, juridic etc).

Proiectul NEWTON

Demarat luna aceasta în cadrul programului Horizon 2020, proiectul NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication) are ca obiectiv principal tocmai creșterea motivației de instruire pentru elevii din ciclul secundar și gimnazial, din școlile vocaționale și din cele destinate persoanelor cu dizabilități fizice, prin transformarea învățarii într-o activitate plăcută, interesantă, utilă, cu ajutorul celor mai recente inovații tehnologice: augmented reality, gamification (învățare bazată pe elemente specifice jocurilor) și self-directed learning (învățare autonomă).

Proiectul se va desfășura până în februarie 2019, fiind coordonat de Dublin City University (Irlanda).

Dată fiind amploarea pan-europeană și complexitatea sa, la realizarea proiectului participă 14 parteneri din 7 tări: Dublin City University din Irlanda, Universitatea San Pablo – CEU din Madrid (Spania), Colegiul Național al Irlandei, Universitatea Brunel (Anglia), Universitatea Tehnică din Bratislava (Slovacia), SIVECO Romania, Universitatea București (Romania), White Loop Limited (Anglia), Beyond (Italia), QUI!Group (Italia), ATOS IT Solutions (Slovacia), Adaptemy (Irlanda), , KYBERTEC (Cehia), ATOS Research and Innovation (Spania).

Punând accentul pe modalitățile de instruire non-formală și informală, proiectul NEWTON include:

  • modele pedagogice colaborative constructiviste, bazate pe tehnologii IT&C, care susțin medii de învățare personalizate și distribuite
  • educația informală bazată pe augmented reality, implicând jocuri, spații virtuale, medii imersive
  • conținut educațional interactiv (multi-senzorial, multi-modal) multimedia, producții cinematice, accesibil în medii virtuale de învățare, adaptabil profilului utilizatorului și mediului de învățare. 

Aceste abordări sunt valabile și în demersul de sporire a interesului pentru științele exacte, deoarece facilitează înțelegerea unor subiecte considerate dificile.

Totodată, ele sunt modalități inovative de adaptare la cerințele de instruire pentru persoanele cu nevoi speciale. 

Participarea SIVECO la proiectul NEWTON

SIVECO a fost selectată să participe în acest proiect datorită expertizei acumulate în dezvoltarea de proiecte educaționale complexe, a capacității sale de a implementa tehnologii de ultimă generație (augmented reality, conținut interactiv multi-senzorial) și conținut multi-cultural (în limbile Engleză, Franceză, Greacă, Rusă etc), precum și a referințelor solide obținute în proiecte internaționale mari, din Cipru, Malta, Maroc, Emiratele Arabe Unite, Azerbaidjan.

“Suntem foarte fericiți că participăm la un astfel de proiect, în care putem să valorificăm rezultatul demersurilor de cercetare din cadrul SIVECO. Obiectivele NEWTON reflectă foarte bine propriile noastre preocupări în domeniul eLearning, bazate pe paradigma educațională a secolului 21, dinamică și orientată pe elev. În lumea de azi, este necesar ca elevul să poată gestiona modalitatea de accesare a cunoștințelor potrivit nevoilor sale specifice, fiind ajutat și de tehnologie în procesul de selecție. Pentru a da rezultate, procesul educațional trebuie să fie interactiv, să se bazeze pe tehnologii de ultimă oră și pe noile modalități de comunicare, devenind astfel o activitate plăcută,“ declară Monica Florea, directorul departamentului de proiecte europene din cadrul SIVECO România.

Participarea SIVECO în cadrul proiectului NEWTON include:

  • implementarea platformei AeL Learning Management System
  • implementarea de funcționalități de tip augmented reality, gamification
  • dezvoltarea de conținut personalizat, multi-senzorial și multi-modal, inclusiv pentru persoane cu nevoi speciale
  • colaborarea cu Universitatea din București pentru implementarea unui proiect pilot potrivit concepției NEWTON la Școala Sf. Maria (pentru 100 de copii cu deficiențe de auz).