Universităţile au la dispoziţie o soluţie modernă de calcul al salariilor | SIVECO Romania

Universităţile au la dispoziţie o soluţie modernă de calcul al salariilor

Joi, Martie 18, 2010

Componenta de Management al Salarizării Personalului de la SIVECO Romania respectă legislaţia aplicabilă fiecărei categorii de personal

Bucureşti, 18 martie 2010 - Drepturile salariale, istoricul retribuţiilor şi al beneficiilor materiale, situaţia la zi a concediilor de odihnă ale personalului didactic, ale celui auxiliar şi TESA pot fi calculate rapid, corect şi uşor datorită Componentei de Management al Salarizării Personalului din Universităţi, din cadrul pachetului informatic integrat SIVECO Applications 2011.

Componenta Managementul Salarizării Personalului din Universităţi este un produs performant, care oferă posibilitatea întocmirii unor rapoarte laborioase, cum ar fi: centralizatorul de salarii (care conţine toate elementele de identificare, număr de salariaţi plătiţi, componentele salariilor brute pe catedre, facultăţi, servicii, birouri, compartimente), ştatele de plată complete, ştatul de plată pentru doctoranzi, lista concediilor medicale, borderoul de plăţi la diferite bănci, centralizatorul pe categorii de plată (cadre didactice, rectorat, TESA), borderourile de reţineri, listele de concedii de odihnă pe anumite perioade de timp, toate declaraţiile către stat (CAS, şomaj, CASS), declaraţia statistică, centralizatorul de cheltuieli cu salariile pe facultăţi, în funcţie de normă, cumul şi plata cu ora, venituri din proiecte de cercetare.

Soluţia informatică este configurată în aşa manieră încât calculul salariilor şi al altor forme de retribuţie ţin seama de sursele de venit din care este remunerat salariatul, precum şi de legislatia aplicabilă fiecărei categorii de personal.

Componenta Managementul Salarizării Personalului din Universităţi se pretează a fi integrată cu alte aplicaţii software existente la beneficiar, cum ar fi Managementul Resurselor Umane, Managementul Financiar-Contabil, Managementul Mentenanþei, Managementul Stocurilor, Managementul Mijloacelor Fixe şi al Obiectelor de Inventar.

"Investiţia în software specializat ocupă un loc important în strategia de dezvoltare a învăţământului superior românesc. Având la bază un studiu solid al mediului universitar şi al legislaţiei privind salarizarea cadrelor didactice, Componenta Managementul Salarizării Personalului din Universităţi din pachetul integrat SIVECO Applications 2011 reuneşte, într-un produs flexibil, experienţa şi inovaţia specialiştilor SIVECO Romania. Componenta de salarizare ce abordează aria specifică a mediului universitar devine, astfel, un instrument recomandabil tuturor instituţiilor de învăţământ superior preocupate de atingerea performanţei", a declarat Gabriela Ichim, Project Manager, în cadrul SIVECO Romania.