"Vrem să gândim, nu să tocim!" | SIVECO Romania

"Vrem să gândim, nu să tocim!"

Vineri, Septembrie 9, 2011

O nouă disciplină de studiu pentru liceenii din România: "Învăţare în societatea cunoaşterii"

Bucureşti, 9 septembrie 2011 - SIVECO Romania prezintă o soluţie inedită menită să dezvolte capacităţile creative ale elevilor şi să transforme actul de învăţare într-o activitate eficientă şi plăcută: programa opţională la decizia şcolii "Învăţare pentru societatea cunoaşterii".

Elevii vor avea ocazia, în premieră, să combine în acelaşi timp informaţiile din mai multe domenii, într-o manieră plăcută şi interesantă care să le dezvolte gândirea analitică şi creativitatea. SIVECO Romania contribuie astfel la dezvoltarea unei noi discipline opţionale de studiu care este introdusă oficial în toate liceele din România începând cu anul şcolar 2011-2012.

Curriculumul transdisciplinar a fost dezvoltat în cadrul proiectului "Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii" ID 25952 (cunoscut şi ca proiectul "Multi-touch") şi se bucură de privilegiul unicităţii, fiind, de asemenea, printre primele abordări coerente ale conceptului de învăţare axată pe compeţenţe şi, probabil, primul curs transdisciplinar care integrează cele două arii de cunoaştere: 'Matematică şi ştiinţe" şi "Om şi societate".

Proiectul "Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii" este implementat de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (UMPFE-MECTS), în parteneriat cu SIVECO Romania şi Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Având ca grup-ţintă elevii din licee, directorii liceelor şi persoane din sistemul naţional de examinare, evaluare şi curriculum din învăţămăntul preuniversitar, proiectul răspunde unei nevoi stringente a sistemului românesc de învăţământ, respectiv crearea unui mediu de învăţare eficient în vederea creşterii accesului la educatie de calitate si formarii unor competenţe cheie şi profesionale care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii.

Programa include 12 teme care pot fi abordate în diferite combinaţii in funcţie de opţiunile elevilor şi profesorilor. Cursul îi ajută pe elevi să îşi însuşească noi cunoştinţe într-un mod mai plăcut şi este în acord cu legislaţia în vigoare în domeniul educaţiei.
Pentru profesori, proiectul este un pas înainte, noua manieră de predare îi apropie mai mult de elevi.

Într-o primă etapă, curriculumul opţional a fost dezvoltat doar pentru clasa a XI- a, însă poate fi adaptat şi pentru alte niveluri de studii.
Activitatea de concepţie a curriculumului integrat, inter şi transdisciplinar precum şi a ghidului metodologic pentru profesori s-a desfăşurat cu sprijinul specialiştilor SIVECO Romania.

Iniţial acesta a reprezentat un proiect pilot implementat în 500 de licee din toată ţara, însă începând din acest an programa opţională este introdusă în Curriculumul la Decizia Şcolii la nivel naţional prin Ordinul Nr. 4572/06.07.2011, aprobat la începutul lunii iulie de Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dl. Daniel Funeriu.

Programa opţională şi ghidul metodologic pot fi citite pe: www.transdisciplinar.pmu.ro.