Simularea situațiilor speciale, în atenția cercetătorilor | SIVECO Romania

Simularea situațiilor speciale, în atenția cercetătorilor

Miercuri, Septembrie 23, 2015

Proiectul de cercetare N-WatchDog prevede crearea unui sistem de monitorizare a vulnerabilităților obiectivelor nucleare și de alertare timpurie

Un sistem de alertare timpurie și de asistare computerizată a deciziilor, bazat pe anticiparea vulnerabilităților obiectivelor nucleare - acesta ar fi pe scurt obiectivul proiectului de cercetare-dezvoltare N-Watchdog.

Coordonatorul proiectului este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”, iar parteneri sunt SIVECO Romania și Universitatea Politehnica București.

Proiectul îşi propune dezvoltarea unui model experimental software de predicții de situații și decizii ipotetice destinat operatorilor de intervenţie în caz de urgenţe nucleare (prefecturi, primării, inspectorate pentru situaţii de urgenţă, unităţi de învăţământ , instituţii specializate în protecţia mediului şi securităţii.)

Astfel, va fi realizat un ansamblu multidisciplinar de soluţii practice, orientate spre nevoile utilizatorilor de monitorizare a vulnerabilităţilor induse de obiectivele nucleare în teritoriul înconjurător, având un pronunţat caracter preventiv. În esenţă, sistemul va prognoza non-stop sau cu o frecvenţă reglabilă pe intervale de timp anticipate de 8 sau mai multe ore, expunerea, impactul radiologic potenţial şi eventualele măsuri de reacţie necesare în zona apropiată de obiectiv (cca. 25 km) ca şi în zona depărtată (zeci sau sute kilometri), iar sistemul va agrega indicatorii obţinuţi în grade de expunere, impact şi vulnerabilitate pentru utilizatori şi va furniza rapoarte de sinteză părţilor interesate.

Prin capacitatea de simulare şi vizualizare, sistemul poate contribui şi la creşterea nivelului de informare, încurajând o viziune mai echilibrată asupra meritelor şi riscurilor inerente ale Energiei Nucleare, în lumea de după Fukushima 2011.

”Această nouă abordare/soluție va completa capacitățile curente ale instituţiilor naţionale creditate în domeniul pregătirii pentru situaţii de urgenţă şi modul de răspuns la crize. Nu în ultimul rând dorim să îmbunătățim expertiza în livrarea de servicii organizațiilor din domeniul nuclear”, a declarat Gabriel Lospa, responsabil de proiect din partea SIVECO Romania.

Proiectul N-Watch Dog se va finaliza în decembrie 2016.