180 de profesori intră în examene | SIVECO Romania

180 de profesori intră în examene

Joi, Februarie 25, 2010

Cursanţii au absolvit programul "Instruirea în societatea cunoaşterii"

O nouă promoţie de absolvenţi ai cursului "Instruirea în societatea cunoaşterii" vor fi examinaţi de formatorii care i-au pregătit de-a lungul a patru luni. Aproape 180 de cadre didactice vor susţine evaluarea finală, iar cei care vor obţine certificarea vor primi un atestat de competenţe profesionale cu 25 de credite transferabile.

Cursanţii provin atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, din învăţământul primar, secundar inferior, secundar superior şi profesional tehnic. Aceştia sunt împărţiţi în 12 grupe în cadrul celor 5 judeţe implicate în proiect: Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui.