225 de cadre didactice din Regiunea SV Oltenia au absolvit cursul de dezvoltare a competenţelor IT | SIVECO Romania

225 de cadre didactice din Regiunea SV Oltenia au absolvit cursul de dezvoltare a competenţelor IT

Vineri, Februarie 26, 2010

Profesorii au învăţat să utilizeze metode interactive de predare-învăţare pentru stimularea interesului tinerilor pentru studiu.

225 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea încheie programul de formare "Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SV Oltenia", coordonat de SIVECO Romania. Aceasta este cea de-a doua sesiune de instruire, din cele patru care vor fi realizate până în octombrie 2010. La finalul instruirii, profesorii participanţi la acest program vor fi evaluaţi şi vor primi un atestat de competenţe profesionale cu 25 de credite transferabile.

Programul, aflat în cea de-a 11-a lună de implementare, urmăreşte dezvoltarea accesului la educaţie şi formare profesională prin furnizarea de formare continuă modernă şi de calitate, prin utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare/predarea centrată pe elev. Formarea personalului didactic vizează atât pregătirea psiho-pedagogică, cât şi metodica disciplinei.