225 de profesori vor absolvi cursul "Instruirea în societatea cunoaşterii" | SIVECO Romania

225 de profesori vor absolvi cursul "Instruirea în societatea cunoaşterii"

Joi, Februarie 25, 2010

Cursanţii provin din şcoli şi licee din Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi şi Tulcea.

O nouă serie de cadre didactice participante la cursul "Instruirea în societatea cunoaşterii" este gata să dea examenul de absolvire. Profesorii provin atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, din învăţământul primar, secundar şi tehnic din Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi şi Tulcea.

Cele 225 de cadre didactice selectate au participat timp de patru luni (noiembrie 2009 - februarie 2010) la cursul de formare continuă care stă la baza proiectului "Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SE", realizat de SIVECO Romania.

La finalul programului, profesorii vor putea integra tehnologia IT&C în activităţile didactice pentru a facilita învăţarea prin metode active. Această competenţă dobândită de profesorii participanţi la curs va avea efecte directe asupra elevilor, care vor beneficia de o instruire modernă şi eficientă.