Cel mai mare proiect de informatizare a educaţiei din Maroc va fi realizat de români | SIVECO Romania

Cel mai mare proiect de informatizare a educaţiei din Maroc va fi realizat de români

Miercuri, Iunie 9, 2010

Cel mai mare proiect de informatizare a educaţiei din Maroc va fi realizat de români

6.500.000 de elevi şi 300.000 de profesori şi personal administrativ din peste 9.000 de şcoli din Maroc vor fi beneficiarii celui mai mare proiect de informatizare a sistemului educaţional din Maroc.

Despre această performanţă deosebită atât prin complexitatea soluţiei, cât şi prin numărul beneficiarilor, dar şi despre eforturile care stau în spatele unei reuşite de excepţie, ne-a vorbit Florian Ciolacu (foto), Vicepreşedinte Vânzări Internaţionale în cadrul SIVECO Romania.

Românii vor realiza proiectul de modernizare a educaţiei din Maroc. Ce înseamnă de fapt acest lucru?

Florian Ciolacu: Programul de informatizare a sistemului educaţional marocan este un proiect de anvergură, ce va fi implementat la nivel naţional în următorii 3 ani.

Proiectul se înscrie în cadrul Programului de Urgenţă pentru Reforma în Maroc, pentru perioada 2009-2012. Compania noastră va implementa un sistem informatic integrat bazat pe soluţia AeL, adaptat cerinţelor specifice învăţământului marocan. Acesta cuprinde Baza Naţională de Date a Educaţiei, o componentă unică şi integrată destinată colectării, validării şi consultării datelor necesare administrării sistemului educaţional la toate nivelurile, adică şcoală, inspectorat şcolar, minister - care va fi integrată cu o suită de aplicaţii pentru managementul instituţiilor şcolare şi pentru desfăşurarea proceselor educaţionale specifice: predare, învăţare, evaluare şi comunicare.

De asemenea, va fi creat un portal educaţional şi de carte şcolară, ce va deservi peste 6,5 milioane de elevi, părinţii acestora, profesori şi societatea civilă din Maroc, asigurând comunicarea şi diseminarea eficientă a informaţiei.

De ce au decis marocanii să adopte acest nou model educaţional?

Florian Ciolacu: În prezent, Ministerul Educaţiei din Maroc dispune de mai multe sisteme neintegrate de management, care au acoperire redusă asupra anumitor procese educaţionale. Prin urmare, nu există un sistem integrat, complet şi standardizat care să fie în conformitate cu politica guvernamentală din domeniul educaţiei.

Proiectul a fost special conceput pentru a rezolva aceste lacune şi pentru a permite gestionarea şi administrarea eficientă a şcolilor, a structurilor regionale şi a administraţiei centrale. Soluţia educaţională implementată va facilita, de asemenea, comunicarea şi colaborarea între diferiţii actori din sistemul educaţional, precum şi instrumentele necesare pentru monitorizarea sistemului de învăţământ.

Care este, concret, dimensiunea proiectului?

Florian Ciolacu: Proiectul are acoperire naţională şi vizează toţi actorii implicaţi în sistemul educaţional: 6,5 milioane de elevi, 300.000 de cadre didactice şi personal administrativ, părinţi şi societatea civilă.

În prima fază, vom instala sistemul de gestionare a instituţiilor şcolare pe nivele de studiu în 100 de licee, 200 de colegii si 400 de şcoli primare. De asemenea, sistemul de predare/învăţare şi gestionare a conţinutului educaţional va fi integrat în 100 de licee, iar 9.400 de utilizatori vor beneficia de training specializat.

Pe lângă soluţia tehnică oferită, proiectul implică şi o altă componentă importantă, cea de managementul schimbării şi acceptarea instrumentelor de eLearning ca instrumente complementare, necesare bunei funcţionări a proceselor educaţionale. Sistemul furnizat va fi însoţit de un set de proceduri de lucru adecvate, pentru a înlesni punerea în aplicare a soluţiilor, iar utilizatorii vor beneficia de suport şi training specializat.

Proiectul include, de asemenea, activităţi de măsurare a impactului şi de difuzare a rezultatelor la nivel naţional şi internaţional.

Soluţiile avansate şi standardizate pe care se bazează componentele proiectului vor permite o gestionare eficientă şi transparentă a sistemului de învăţământ marocan, la toate nivelurile sale.