Informatizarea instituțiilor publice = servicii mai bune pentru cetățeni | SIVECO Romania

Informatizarea instituțiilor publice = servicii mai bune pentru cetățeni

Marţi, Iulie 15, 2014

Activitatea instituţiilor publice devine mai eficientă şi mai transparentă cu ajutorul soluţiilor informatice.

Principalii beneficiari ai acestor servicii sunt cetăţenii, datorită reducerii birocraţiei. Lăcrămioara Bârseti, Director de Departament SIVECO Applications, la SIVECO Romania, vorbeşte despre aspectele mai puţin cunoscute legate de implementarea unui sistem informatic în instituţiile publice.


Cum funcţionează soluţiile informatice dedicate instituţiilor publice?

Soluţiile de eGuvernare permit cetăţenilor să interacţioneze cu entităţile administraţiei publice centrale şi locale. În funcţie de nivelul de descentralizare, activitatea instituţiilor diferă şi de aceea, pentru firmele care oferă soluţii informatice de tip EAS – Enterprise Application Suite, este necesară o bună cunoaştere şi înţelegere a modului lor de lucru şi a legislaţiei naţionale în vigoare. Aceste soluţii trebuie să fie adaptate fiecărui domeniu şi fiecărei instituţii în parte.

Soluţia noastră SIVECO Applications 2020 (de tip EAS) are componente cu funcţionalităţi specifice sectorului public, fiind deja implementată la un număr semnificativ de instituţii.

Ce fac componentele SIVECO Applications 2020? Rezolvă în mod eficient o serie de provocări întâmpinate în activitatea instituţiilor publice: acoperă gestiunea bugetelor şi managementul fluxului de angajare, lichidare şi ordonanţare la plată, gestiunea investiţiilor, a achiziţiilor publice, gestiunea plăţilor subvenţionate din bugetul naţional şi gestiunea plăţilor din schemele europene. Având la dispoziţie o bază de date unică, informaţiile sunt introduse o singură dată în sistem şi pot fi accesate de către utilizatori pe baza drepturilor de acces pe care aceştia le au în funcţie de fişa de post. În plus, este asigurată coerenţa şi consistenţa datelor.


În care dintre instituţii consideraţi ca este necesară o schimbare a soluţiilor informatice în viitorul apropiat?

Toate instituţiile trebuie să parcurgă acest proces de informatizare, la nivel central şi local. În mod evident, orice instituţie urmăreşte reducerea cheltuielilor publice, planificarea resurselor şi creşterea gradului de transparenţă. Soluţiile de tip EAS contribuie semnificativ la îndeplinirea acestor obiective şi, în plus, îmbunătăţesc accesul la informaţii, măresc eficienţa funcţionarilor publici şi promovează colaborarea dintre instituţiile statului. Beneficiari direcţi sunt angajaţii şi, implicit, cetăţenii, pentru care se diminuează timpul de aşteptare. Cum? Prin reducerea birocraţiei. 


Există interes din partea instituţiilor publice pentru soluţii informatice şi care sunt cele mai căutate soluţii?

În ultimul timp, instituţiile publice au arătat un interes crescut şi faţă de soluţiile de tip EAS pentru resursele umane. Ca şi în instituţiile private, se pune tot mai mult accentul pe dezvoltarea angajatului şi creşterea performanţei în cadrul instituţiei. Este vorba de aderarea instituţiilor publice la tendinţele actuale în ceea ce priveşte valorificarea capitalului uman, respectiv de adoptarea de către acestea a unor instrumente specifice, care să le permită nu numai să urmărească evoluţia propriilor angajaţi, ci şi să identifice rapid factorii ce stimulează performanţa acestora şi să prelucreze aceste date în vederea creării unui mediu în care angajaţii devin mai eficienţi.

Componentele Sistemul Informatic Integrat SIVECO Applications asigură prin intermediul componentei de Evaluare a Performanţei Angajaţilor (EPM - Employee Performance Management) implementarea diverselor sisteme de coordonare între performanţă şi remunerarea angajaţilor.

A crescut mult în ultima perioadă interesul manifestat de către instituţiile publice referitor la soluţiile integrate pentru Managementul Resurselor Umane, interes ce nu poate fi legat în mod exclusiv de introducerea în Codul Muncii a obligativităţii evaluării angajaţilor. Conducerile instituţiilor publice au înţeles că, prin implementarea unor sisteme de management al performanţei, se asigură transformarea unor procese relativ rigide, precum evaluarea personalului, în procese dinamice, transparente şi mai ales utile, al căror impact se reflectă la nivelul întregii organizaţii.


Care sunt măsurile de securitate ale sistemelor informatice?

Soluţiile IT folosite oferă acces rapid la informaţii actualizate şi la date istorice, de aceea datele din sistem trebuie protejate. Securitatea sistemului SIVECO Applications 2020 este asigurată prin accesul limitat al utilizatorilor în funcţie de rolul deţinut de aceştia în cadrul instituţiei, eliminându-se accesul neautorizat la informaţii.

În plus, SIVECO este certificată conform standardului ISO 27001 din domeniul securităţii informaţiilor, care tratează, pe lângă securitatea informatică, o multitudine de alte procese de securitate.


Introducerea unui sistem informatic implică şi formarea utilizatorilor. Sunt funcţionarii din instituţiile publice pregătiţi să folosească aceste soluţii la nivel optim?

Schimbarea modului de lucru pentru angajaţii din instituţiile publice este un proces de durată, care nu este întotdeauna liniar, iar rezultatele pozitive sunt vizibile pe termen lung. Clienţii noştri au fost şi ei iniţial reticenţi la schimbare, dar le-am oferit training şi asistenţă, ceea ce i-a ajutat să folosească la nivel optim sistemul informatic.

Punem un accent deosebit pe formarea utilizatorilor şi rămânem alături de ei o perioadă semnificativă, pentru a înlesni trecerea la noul sistem IT.

Avem peste 1.300 de clienţi, organizaţii publice şi private din ţară şi străinătate cu care am colaborat foarte bine şi care îşi gestionează activitatea şi resursele folosind aplicaţiile noastre.


Sursa: Club IT&C