Cum pot companiile să scadă cheltuielile cu reparaţiile | SIVECO Romania

Cum pot companiile să scadă cheltuielile cu reparaţiile

Joi, August 26, 2010

Orice companie caută acum soluţii pentru reducerea cheltuielilor cu reparaţiile şi întreţinerea, atât a celor planificate, cât şi a celor accidentale. Practica arată că reducerea semnificativă a cheltuielilor cauzate de reparaţiile accidentale devine posibilă cu ajutorul unui sistem informatic integrat performant.

Componenta de Management al Mentenanþei din cadrul Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications 2011 este proiectată şi dezvoltată de SIVECO Romania astfel încât să contribuie la reducerea numărului şi a gravităţii defectelor şi avariilor mijloacelor fixe.

În acest scop sistemul asigură monitorizarea comportării în timp a mijloacelor fixe, înregistrarea defectelor şi a cauzelor acestora, identificarea defectelor sistematice, a celor cauzate de folosirea pieselor de schimb şi a materialelor de slabă calitate, îmbunătăţirea pregătirii lucrărilor de mentenanţă, reducerea imobilizărilor în stocuri, reducerea duratei de staţionare în reparaţii din lipsa pieselor de schimb ş.a.

Sursă: www.agora.ro.