Este managementul proiectelor din fonduri europene o provocare? | SIVECO Romania

Este managementul proiectelor din fonduri europene o provocare?

Marţi, Noiembrie 16, 2010

În acest an, compania SIVECO Romania a demarat mai multe proiecte finanţate din fonduri europene.

Fie că avem calitatea de aplicant sau de partener, participăm la derularea de proiecte care vizează peste 30.000 de beneficiari: cadre didactice, elevi şi studenţi, formatori, personal medical, şomeri, manageri, angajaţi din transporturi, instituţii financiare, morărit şi panificaţie, petrol şi gaze naturale, construcţii, din domeniul asistenţei sociale, persoane cu dizabilităţi, tineri întreprinzători.

Provocările dar şi satisfactiile pe care le implică construirea şi implementarea acestor proiecte au fost detaliate într-un interviu acordat revistei Money Express de către Irina Socol, Preşedinte şi Director General SIVECO Romania.

1. O scurtă enumerare a proiectelor şi perioada în care au fost accesate

SIVECO Romania s-a implicat activ în depunerea de proiecte finanţate din fonduri europene, atât în calitate de aplicant cât şi, mai ales, de partener.

În prezent participăm la derularea de proiecte care vizează peste 20.000 de beneficiari aparţinând unor categorii socio-profesionale variate: profesori, medici, manageri, şomeri, angajaţi din diverse domenii.

Dintre acestea, menţionam proiecte precum: Formarea profesională şi promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii angajaţilor şi managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerinţele actuale ale pieţei muncii, Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională, Rural Manager, Instruirea în Societatea Cunoaşterii, Profesorul creator de soft educaţional, Formarea profesională în domeniul neonatologiei şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii, Şanse egale pentru cariere de succes, Reţea de colaborare universitară şi competitivitate pentru piaţa muncii, Formarea profesională alternativă utilizând soluţii informatice - o soluţie pentru reconversia forţei de muncă din minerit etc.

2. Aţi întâmpinat greutăţi în accesarea lor, având în vedere că în România apar tot felul de probleme cu birocraţia?

Capacitatea relativ redusă de mobilizare a mediului nostru economic are repercusiuni imediate şi asupra ritmului de absorbţie a fondurilor europene. Din păcate, am constatat că există mai curând o problemă de mentalitate a societăţii noastre referitoare la implicarea în proiecte cum sunt cele finanţate din bani europeni. De exemplu, au fost parteneri care au decios să renunţe la proiecte pe fonduri europene chiar şi în fază de contractare, considerând că sunt prea solicitante.

De asemenea, există anumite dificultăţi legate de comunicare în general, fie că e vorba de autorităţi sau de partenerii de proiect.

3. Câte noi locuri de muncă sunt create odată cu dezvoltarea lor (o aproximare)?

După cum se poate intui inclusiv din titlurile enumerate mai sus, proiectele derulate de noi au o foarte importantă componentă socială, de formare profesională. Prin aceste demersuri se vizează reorientarea unor resurse specializate cu responsabilităţi în domenii a căror evoluţie a fost mai lentă dar şi reintegrarea lor pe piaţa muncii.

4. Intenţionaţi să accesaţi fonduri europene şi pentru alte proiecte?

Fondurile europene reprezintă o şansă care se acordă României pe termen limitat şi care trebuie valorizată cât mai eficient.

Desigur că suntem în continuare interesaţi să aplicăm pentru proiecte finanţate din aceste fonduri, în parteneriat cu organizaţii serioase, solide, chiar dacă efortul de a construi şi derula astfel de proiecte este cu adevărat uriaş. Dorim să participăm la proiecte care să asigure reducerea decalajului digital, să creeze competenţe pentru o societate incluzivă, să ofere instrumente pentru eliminarea stereotipurilor, să stimuleze iniţiativele de antreprenoriat pentru o dezvoltare durabilă.

Referinţele pe care compania noastră le deţine în cadrul a numeroase proiecte naţionale internaţionale în care şi-a dezvoltat şi perfecţionat capabilităţile de management de proiect, ne motivează să ne implicăm în continuare în proiecte finanţate din fonduri europene pentru care suntem eligibili.