IT: generator de inovaţie | SIVECO Romania

IT: generator de inovaţie

Luni, Mai 20, 2013
Cum ajută cercetarea comunitatea în care trăim

Inovaţia este 99% inspiraţie, iar această inspiraţie se bazează pe cei 21 de ani de activitate în care am învăţat nu numai ce îi ajută pe clienţii noştri să se dezvolte şi să câştige ei înşişi noi clienţi, dar să şi le anticipam nevoile. Domeniul IT este prin excelenţă unul generator de inovaţie. Compania noastră dezvoltă proiecte inovative în domeniile esenţiale ale societăţii: educaţia şi sănătatea, dar şi pentru agricultură, vămi, bănci, organizaţii private. Investiţia în inovaţie este un avantaj strategic. Prin Planul Naţional de Cercetare cu cele două subprograme - Inovare şi Parteneriate - şi prin Programele europene FP7 (Al 7-lea program cadru de cercetare şi dezvoltare tehnologică al Uniunii Europene), Lifelong Learning, EUREKA, ITEA2, ICT PSP dezvoltăm proiecte de cercetare aplicativă în parteneriat cu organizaţii internaţionale.

Acestea ajută organizaţiile de învăţământ să îşi adapteze oferta educaţională la cerinţele reale ale pieţei de muncă, prin utilizarea celor mai noi tehnologii, şi în acelaşi timp să pregătească studenţii pentru societatea informaţională. Proiectele inovative din domeniul cercetării medicale aduc noi speranţe pacienţilor, în timp ce proiectele din zona formării profesionale sporesc competenţele angajaţilor şi elimină barierele lingvistice. Proiectele de eGovernment permit dezvoltarea de noi tehnologii care duc la creşterea calităţii serviciilor publice. Iar această creştere a calităţii se reflectă în relaţia cu cetăţenii. Pe scurt, beneficiarul major al proiectelor noastre de cercetare este întreaga societate.

Reinventăm produse pentru că ştim să anticipăm nevoile societăţii. Domeniul care a beneficiat cel mai mult de inovaţie este cel educaţional. Putem spune fără modestie că am stabilit repere de inovaţie în eLearning prin facilitarea accesului la cele mai noi tehnologii din domeniul educaţional: manuale digitale, tablete şi aplicaţii interactive care folosesc tehnologia Augmented Reality, aplicaţii educaţionale interactive dezvoltate pentru dispozitive multi-touch.

Tehnologia Multi-touch, ca suport pentru învăţământul integrat transdisciplinar, este utilizată în premieră în lume în liceele din România, fiind apreciată pentru gradul său ridicat de inovare. Învăţarea colaborativă asistată de cele mai recente tehnologii informatice reprezintă una dintre cele mai promiţătoare inovaţii în demersurile de îmbunătăţire a procesului de predare/învăţare. Nu numai că această abordare încurajează elevii să lucreze în echipă pentru rezolvarea exerciţiilor şi proiectelor care combină cunoştinţe din mai multe discipline, dar contribuie în acelaşi timp la diversificarea şi creşterea gradului de atractivitate a activităţilor de învăţare. 

De curând am prezentat primele manuale digitale realizate de specialişti în psihopedagogie şi experţi în educaţie. Am elaborat deja prototipuri funcţionale, iar evaluarea calitativă făcută în interiorul şcolilor a relevat faptul ca profesorii şi elevii sunt pregătiţi să îmbrăţişeze noua tehnologie. Suntem bucuroşi că am reuşit să creăm efectul de imersivitate pe care îl aşteptăm de la un manual digital. Manualele digitale cuprind secvenţe audio, video, animaţii, simulari, activităţi în laboratoare reale sau virtuale, e-portofoliu în care pot fi salvate toate temele şi încercările elevilor.

Adoptarea serviciilor cloud în educaţie este de asemenea un  proiect inovativ. Din 2011 modulul de publicare a rezultatelor admiterii computerizate la liceu foloseşte platforma de cloud computing Microsoft Windows Azure. Aceasta oferă disponibilitate permanentă, capacitate de calcul practic infinită, redundantă şi securitate a informaţiilor. În fiecare an, aproximativ 200.000 de elevi completează fişele cu opţiuni pentru liceu. În ziua în care se anunţă rezultatele sunt peste 24 de milioane de afişări, o performanţă de trafic posibilă graţie acestei soluţii tehnice extrem de solide şi performante. 

Folosirea avantajelor cloud a fost extinsă şi pentru sistemul ERP furnizat de SIVECO - SIVECO Applications 2020 Project:Cloud.

Drept consecinţă a utilizării tehnologiei Cloud, sistemul duce la optimizarea costurilor resurselor hardware şi software, iar reducerile de costuri cu infrastructură informatică sunt semnificative. Securitatea tuturor informaţiilor este în concordanţă cu realizările de vârf la nivel internaţional. Activitatea fiecărei companii este integrată într-o bază de date unică, accesibilă de pe diferite medii de lucru. Sistemul asigură adaptarea la orice schimbare legislativă fără întârzieri sau blocări ale activităţii şi fără a afecta lunile precedente.

Soluţiile SIVECO Romania contribuie la reducerea decalajelor digitale, îmbunătăţind activitatea multor instituţii publice precum Ministerul Agriculturii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătătii,  Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Ministerul de Finanţe.

SIVECO Romania are expertiză de 21 de ani în proiecte complexe, de anvergură naţională, cu impact social deosebit, precum cele dezvoltate pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultura (APIA), Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM), Autoritatea Naţională Vamală (ANV), Biroul de Credit, Inspectoratul General al Poliţiei Române etc.

Toate aceste proiecte inovative au adus schimbări pozitive de care beneficiază azi milioane de oameni.