Abordați eficient gestionarea deșeurilor! | SIVECO Romania

Abordați eficient gestionarea deșeurilor!

Joi, Septembrie 17, 2015

Știți care este cea mai frecventă contravenție din domeniul protecției mediului? Lipsa gestiunii deșeurilor. Iar amenzile sunt uriașe, pot fi cumulate și se aplică și retroactiv.

Așadar, firmele care generează deșeuri trebuie să-și conformeze activitatea cu cerințele legislative. Toate operațiunile desfășurate după apariția deșeurilor pot fi simplificate atunci când agentul economic care le generează foloseste un sistem informatic de management al deșeurilor.

Pentru a veni în sprijinul agenților economici, SIVECO a realizat aplicația ”Managementul Deșeurilor”. Iată ce ne spune Ștefăniță Ghiță, Director Adjunct departament SIVECO Applications în SIVECO Romania:


Cui adresați această aplicație?

Ștefăniță Ghiță: Componenta Managementul Deșeurilor vine în sprijinul activității agenților economici generatori, colectori, transportatori sau revalorificatori de deșeuri. Ea este nu numai un instrument statistic pe baza căruia se obțin date corecte referitoare la generarea și gestionarea deșeurilor care evaluzează situația actuală și obiectivele de îndeplinit, ci și unul economic. Astfel, sunt reflectate costurile activităților de gestionare a deșeurilor, atât în prețul produselor, cât și în statutul pe piață al producătorului. Aplicarea corectă a stimulentelor financiare pe de o parte, și a penalităților pe de altă parte, va încuraja activitățile de gestionare prin prevenire, reducere și recuperare, conducând în același timp la eliminarea practicilor de gestionare cu impact asupra mediului sau care vin în contradictie cu principiul “poluatorul plătește”.


Ce avantaje obțin agenții economici?

Ștefăniță Ghiță: În primul rând, vor cunoaște cu exactitate cantitatea de deșeuri care există în stoc și momentul oportun pentru eliminarea ei. Datorită  acurateței și ușurinței în exploatare a bazei de date a sistemului, vor reduce erorile de gestiune și vor evita returnarea deșeurilor și a costurilor asociate. Foarte importantă este asigurarea urmăririi traseului deșeului de la colectare până la valorificare sau eliminare, prin folosirea codului de trasabilitate. Astfel, agenții economici vor cunoaște în orice moment unde se află deșeul în cadrul procesului de transformare. Aplicația este integrată cu Managementul Financiar-Contabil, Managementul Stocurilor, Managementul Activității de Laborator, Managementul Transporturilor din pachetul informatic integrat SIVECO Applications 2020.


De-a lungul multor implementări pe care firma dvs le-a făcut, ați identificat temeri legate de achiziția unor noi soluții?

Ștefăniță Ghiță: Uneori da, alteori nu. Sunt rețineri legate de instruirea personalului, dar chiar nu există o problemă. În cazul de față, implementarea se face cu ușurință, iar oamenii noștri asigură suportul pentru instruirea tuturor celor care vor lucra cu aplicația Managementul Deșeurilor. Legat de costuri, soluția a fost realizată și în Cloud, astfel că organizaţiile pot beneficia de o îmbunătăţire semnificativă a cheltuielilor cu infrastructura informatică. Serviciile cloud oferă şi alte avantaje, precum spaţiu nelimitat de stocare şi protecţie permanentă a datelor stocate.


Soluția generează nomenclatoare de deșeuri:

  • în funcție de tipul acestora (municipale, industriale, periculoase, nepericuloase)
  • pe categorii de deșeuri
  • pe tipuri de operatori.

Colectarea deșeurilor ține seama de: 

  • sortarea produsului
  • buletinul de analiză
  • colectarea deșeurilor
  • tratarea lor în vederea valorificării sau eliminării.

Anual, cantitatea totală de deșeuri generate la nivelul României este de 10,2 tone de persoană, peste dublul mediei UE. Doar cinci alte țări au produs mai multe deșeuri pe cap de locuitor în UE în anul 2010: Bulgaria, Luxemburg, Finlanda, Estonia și Suedia.

96 % dintre europeni consideră că este important ca Europa să își utilizeze resursele mai eficient.