Educația pe tot parcursul vieții - o prioritate a sistemelor de învățământ | SIVECO Romania

Educația pe tot parcursul vieții - o prioritate a sistemelor de învățământ

Vineri, Februarie 19, 2016

Este bine cunoscut faptul că investițiile în educație sunt o prioritate și pentru instituțiile de învățamânt, fiind necesară o preocupare constantă și consistentă pentru procesul de învățare pe tot parcursul vieții și pentru îmbunătățirea competențelor. Ele aduc beneficii nu doar la nivel individual, ci și pentru întreaga societate, contribuind la creșterea productivității și competitivității.

În aceste condiții, dinamica pieţei muncii impune adaptarea ofertei educaţionale a instituțiilor de învăţământ, atât în ceea ce priveşte calificările, numărul de absolvenţi, dar mai ales în ceea ce priveşte calitatea cunoştinţelor dobândite de aceştia. Principala preocupare o constituie reabilitarea infrastructurii educaționale, componentă de bază a structurii serviciilor, dar și îmbunătățirea condițiilor de calificare a elevilor.

Noile dezvoltări tehnologice, în special cele asociate cu tehnologiile informaționale, participă seminificativ la îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ pentru atingerea de către elevi a competențelor cerute de standardele de pregătire profesională, valabile pe plan local, național și european.

Desfăşurarea instruirii pe baza unor strategii moderne, centrate pe elev, presupune existenţa unor laboratoare cu o dotare corespunzătoare, condiţie dificilă astăzi pentru multe instituții de învăţământ.

Specialiștii SIVECO vin în sprijinul acestui proces de îmbunătățire a calității pregătirii profesionale cu un pachet de soluții IT moderne care include următoarele componente:

  • Laborator multimedia interactiv
  • Laborator multimedia pentru învățare pe dispozitive mobile
  • Laboratorul educațional colaborativ.

Implementarea acestor soluții informatice contribuie la crearea unui mediu de instruire complet, modern și inovativ, în care cursanții sunt mai receptivi, participând și punând în practică cunoștințele acumulate.

  1. Laboratorul multimedia interactiv permite construirea unui spațiu reconfigurabil și complet echipat cu instrumente TIC de ultimă oră pentru predare și învățare, care poate susține orice proiect educațional al unei instituții de învățământ. În cadrul unui astfel de laborator, la orele de instruire practică, elevii și profesorii pot lucra pe o tabletă/ stație de lucru, care conține suportul teoretic sub formă de aplicații multimedia interactive și tutoriale.
  2. Laboratorul multimedia pentru învățare pe dispozitive mobile sprijină activitatea de predare-învățare, fiind orientat spre deprinderea de abilități practice. Utilizatorii dispun de un manual digital pentru diferite domenii de formare profesională. Acesta cuprinde 180 activități multimedia interactive de învățare care asigură un grad ridicat de interactivitate și atractivitate. Această abordare captează atenția utilizatorului, îl ghidează în executarea aplicației și asigură informațiile necesare despre subiectele studiate. 
  3. Laboratorul educațional colaborativ este un ansamblu de resurse de învățare, având la bază simulatoare și emulatoare de proces prin sisteme interactive de tip multitouch. Utilizând masa multitouch, elevii au posibilitatea directă să lucreze în echipă și să dezvolte proiectele didactice disciplinare și multidisciplinare, printr-o simplă interacțiune cu obiectele de pe ecranul dispozitivului.