Instruire. Impact. Motivare - pietrele de încercare ale oamenilor de HR | SIVECO Romania

Instruire. Impact. Motivare - pietrele de încercare ale oamenilor de HR

Luni, Octombrie 10, 2016

Instruire. Impact. Motivare - pietrele de încercare ale oamenilor de HR

Unul dintre cele mai importante obiective interne ale companiilor este păstrarea celor mai buni angajaţi. Cum decidem care sunt aceştia? Măsurându-le performanțele profesionale.

Fără echivoc, acest raționament a devenit impetuos necesar într-o economie de piață în care competiția are cuvântul decisiv.

Aşadar, pregătirea angajaților are impact direct asupra performanțelor unei companii. De aceea, tot mai mulți manageri și directori HR, preocupați de instruirea continuă a acestora, apelează la soluții informatice de tip Cloud Learning, folosind strategii de tip blended learning.

De ce? Pentru că instruirea de tip blended learning presupune că angajații pot parcurge în cadrul unei platforme online o serie de cursuri, urmând ca apoi să își definitiveze cunoștințele prin sesiuni de instruire tradițională, workshop-uri aplicate sau testare practică.

Această instruire mixtă realizează o îmbinare eficientă între mai multe modalități de transmitere a informațiilor: cursuri la sală, cursuri interactive, activități practice.

În plus, noua strategie se pliază foarte bine pe stilul de învățare al noii generaţii (cunoscută sub apelativul de „milenari”) care îşi doresc autonomie în învățare și au nevoie să fie stimulați prin modalități noi de dezvoltare de tipul e-Learning, după cum spune și un studiu al Hart Consulting (Millenials@work, martie 2016).

Cu serviciul de instruire a angajaților Cloud Learning, oferit de SIVECO România, managerii de resurse umane îşi ating simultan mai multe obiective. În primul rând au în orice moment situația de ansamblu a instruirii angajaților, precum și parcursul profesional al fiecărui angajat. În consecinţă , pot analiza în mod obiectiv necesitatea de instruire la nivel de companie și, foarte important, pot face o planificare corespunzătoare a cursurilor.

Cloud Learning se integrează perfect în strategia blended learning a unei companii.

Serviciul oferă suport pentru învățarea experimentală prin asigurarea managementului și planificării instruirii “on-the-job” (cei 70%), suport pentru învățarea prin expunere socială și prin colaborare prin intermediul forumurilor și wiki-urilor (cei 20%) și suport pentru instruirea clasică, online sau blended (cei 10%), inclusiv un pachet de cursuri incluse în abonament.

Cursurile abordează subiecte generale cum ar fi prevenirea și stingerea incendiilor, sănătate și securitate în muncă, managementul timpului, lucrul în echipă, management de proiect, managementul resurselor umane, comunicare interpersonală sau marketing.