Aplicațiile software îi ajută pe angajați să fie mai performanți | SIVECO Romania

Aplicațiile software îi ajută pe angajați să fie mai performanți

Joi, Iulie 9, 2015

Departamentul de resurse umane se confruntă de multe ori cu o piedică importantă în activitatea lor - cunoașterea și gestionarea competențelor angajaților, a nivelului lor de pregătire și a nevoii de instruire.

Pentru a veni în ajutorul lor, SIVECO a lansat două soluții software: Managementul performanței angajaților și Acces online la informații pentru angajați. Aplicațiile se adresează managerilor din orice companie, profesioniștilor HR, precum și angajaților din cadrul organizației.

Ștefăniță Ghiță, director dezvoltare SIVECO Applications 2020, vă prezintă 5 dintre cele mai importante argumente pentru adoptarea unei soluții de management al performanței angajaților în compania dumneavoastră.


1. Ajută la creșterea eficienței companiei, prin automatizarea întregului proces de management al performanței

Uneori, oricât de conștiincioși ar fi profesioniștii departamentului de resurse umane, nu pot gestiona volume mari de date despre competențele angajaților și despre nevoile de instruire. În plus, aceste informații nu pot fi stocate într-un format care să fie accesibil în orice moment managerilor sau tuturor celor implicați în alocarea sau evaluarea personalului.

Alternativa la munții de hârtii și dosare necesare gestionării acestor mari volume de date sunt aplicațiile dedicate managementului performanţei, care pun accentul pe rezultate imediate. Ele oferă acces la o bază de date comprehensivă, accesibilă în orice moment, ajutând la creșterea semnificativă a performanțelor companiei.


2. Facilitează alinierea obiectivelor organizaționale cu obiectivele individuale de dezvoltare ale angajaților

Aplicația oferă o imagine clară asupra nivelului de pregătire a angajaților și a modului în care competențele lor corespund cerințelor joburilor. Sistemul oferă informații obiective cu privire la nivelul de implicare a salariaților, modul în care aceștia își rezolvă sarcinile de serviciu și în ce măsură respectă termenele de îndeplinire a sarcinilor. Cu ajutorul sistemului se pot identifica și urmări în timp real nevoile de dezvoltare profesională și personală a angajaților.

În plus, sistemul încurajează feedback continuu între angajați și managerul lor, fapt ce conduce la întărirea legăturilor interpersonale și la crearea unui mediu favorabil dezvoltării profesionale.


3. Ajută la reducerea costurilor operaționale

Aplicațiile de management al performanței angajaților oferite de SIVECO funcționează în arhitectura on-premises și Cloud. În Cloud, datele privind angajații sunt gestionate la nivel central, putând fi accesate online de toți utilizatorii autorizați. Astfel, compania nu mai  este nevoită să investească în componente hardware, servere dedicate sau în servicii de mentenanță. În plus, informațiile pot fi accesate online, oricând și de oriunde, eliminând nevoia de a fi printate pe hârtie. În acest mod, compania ajută efectiv la protejarea mediului.


4. Asigură siguranță și conformitate cu normele și reglementările organizaționale și legislative

Aplicațiile vă ajută să efectuați evaluarea tuturor angajaților în cel mai scurt timp și într-o manieră sigură, în acord cu normele și reglementările interne și cu legislația în vigoare. Practic, cele două aplicații oferite de SIVECO acoperă toate aspectele legate de managementul performanței salariaților, se adaptează specificului fiecărei companii și contribuie, într-un mediu controlat, la eficientizarea activităţii companiei. Soluțiile asigură eliminarea erorilor umane, și, fiind salvate online, previn pierderea, furtul sau distrugerea informațiilor prețioase despre angajați în urma unor accidente sau calamități naturale.


5. Soluțiile permit integrarea cu alte sisteme informatice folosite de companie

Managementul performanței angajaților și Acces online la informații pentru angajați sunt componente ale soluţiei integrate SIVECO Applications 2020 Project:Cloud, ce acoperă toate activităţile din cadrul unei companii şi asigură gestionarea resurselor, automatizarea fluxurilor de date şi reproiectarea fluxurilor informatice, consistenţa şi coerenţa datelor, precum şi regăsirea şi raportarea rapidă a informaţiilor. Mai mult, soluțiile oferite de SIVECO pot fi integrate şi pot colabora cu alte aplicaţii existente deja în mediul de lucru curent.