Materialele de eLearning dezvoltate în România sunt considerate un exemplu de bună practică pentru noile tendinte de instruire din lume | SIVECO Romania

Materialele de eLearning dezvoltate în România sunt considerate un exemplu de bună practică pentru noile tendinte de instruire din lume

Marţi, Septembrie 26, 2006

Interactive şi inovative, lecţiile multimedia AeL stimulează creativitatea cursanţilor şi le oferă şansa de a experimenta  în practică ceea ce învaţă, astfel încât acest proces să devină mai eficient.
Elaborate de SIVECO România pe baza celor mai noi principii psiho-pedagogice, aceste lecţii îndrumă elevul cum să înveţe adaptând mijloacele propuse la propriile capacităţi şi abilităţi. Elevul va deprinde să caute, să investigheze, să analizeze, să sintetizeze folosind algorimi precişi.

Lecţiile AeL au câştigat concursul World Summit Awards 2005, fiind considerate cel mai bun produs de eLearning din lume, atât din punct de vedere didactic, cât şi din punct de vedere informatic,fiind implementate în peste 4700 de şcoli prin intermediul programului SEI derulat de către SIVECO România.