SIVECO Romania a implementat Noul Sistem Computerizat de Tranzit al Administraţiei Vamale din Republica Macedonia

SIVECO Romania a implementat Noul Sistem Computerizat de Tranzit al Administraţiei Vamale din Republica Macedonia

Duminică, Martie 2, 2014
Administraţia Vamală din Macedonia a anunţat astăzi lansarea oficială a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), la nivel naţional

Acest sistem, care este proiectat în conformitate cu standardele Uniunii Europene, oferă noi posibilități în procedurile vamale în ceea ce privește utilizarea de sisteme informatice avansate, utilizarea de declarații de tranzit electronice, aplicarea formalităților doar prin schimbul de e-mailuri şi procesarea electronică a datelor.

NCTS va contribui la punerea în aplicare mai eficientă a formalităților, spre deosebire de sistemul actual bazat pe utilizarea hârtiei și va fi inițial utilizat pentru punerea în aplicare a procedurii de tranzit, la nivel național pentru circulația bunurilor între două locuri din Republica Macedonia.

"Utilizarea NCTS la nivel național reprezintă o prima etapă de tranziție către integrarea în sistemul de tranzit comun. În etapa următoare, prin legătura sa cu sistemele Uniunii Europene, sistemul dezvoltat de SIVECO Romania va permite circulaţia facilă a transporturilor de mărfuri către și din partea Uniunii. Astfel, acest proces se va derula fără formalitățile vamale la punctele de trecere a frontierei în afara UE, contribuind la accelerarea și facilitarea schimbului de mărfuri cu cei mai importanţi parteneri economici din Republica Macedonia", a anunțat Autotoritatea Vamală din Republica Macedonia.

Sistemul permite schimbul de date dintre autoritățile vamale și comercianți, printr-o conexiune electronică din orice punct din ţară. Depunerea declarației se realizează exclusiv electronic prin intermediul site-ului vamei. Acesta sprijină, atât operațiunile la scară mică cât şi cele la scară mare, operatorii putându-se conecta prin propria lor soluție software.

Sursa: http://www.mkd.mk/makedonija/ekonomija/nov-kompjuteriziran-tranziten-sistem-na-carinskata-uprava