Oscarul în Managementul Proiectelor a fost câştigat, anul acesta, de echipa SIVECO Romania | SIVECO Romania

Oscarul în Managementul Proiectelor a fost câştigat, anul acesta, de echipa SIVECO Romania

Marţi, Noiembrie 21, 2006

Asociaţia Project Management România (APMR) şi International Project Management Association  (IPMA) a acordat „Oscarul în Managementul Proiectelor pentru anul 2006 proiectului SEI (Sistemul Educational Informatizat).

Rezultatele acestui program guvernamental se concretizează în: furnizarea a 4780 de laboratoare informatizate în şcolile şi liceele din toată ţara, 1650 de lecţii interactive, instruirea a 60,000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, şi, nu în ultimul rând efortul unei echipe impresionante şi al unui număr mare de parteneri.