Premieră - primul export românesc de know-how în domeniul proiectelor informatice complexe | SIVECO Romania

Premieră - primul export românesc de know-how în domeniul proiectelor informatice complexe

Luni, Septembrie 25, 2006

SIVECO România SA exportă pentru prima dată know-how în domeniul proiectelor IT cu ocazia implementării sistemului informatic integrat pentru Fondul Naţional de Asigurări de Sănătate din Bulgaria.

Obiectul acestui proiect  îl reprezintă implementarea  şi integrarea a două componente interconectate – sistemul de planificare şi distribuire a resurselor financiare şi sistemul de management al reclamaţiilor.

SIVECO România deţine o vastă experienţă în domeniul eHealth prin derularea următoarelor proiecte: informatizare a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate din România, proiectul –pilot HZZO şi Nepenthes Franţa.