Profesorii învaţă cum să sporească atractivitatea orelor de curs | SIVECO Romania

Profesorii învaţă cum să sporească atractivitatea orelor de curs

Vineri, Februarie 26, 2010

Instrumentele IT ajută cadrele didactice să-şi dezvolte cariera.

În această lună, 255 de cadre didactice care au participat la cursul "Instruirea în societatea cunoaşterii" vor fi evaluate şi vor primi un certificat de competenţe. Aceasta este cea de-a doua sesiune de formare din cadrul programului POSDRU 19/1.3/G/15719 Carieră didactică în societatea cunoaşterii adaptată la regiunea NV - Maramureş, Sălaj, Satu Mare, Cluj şi Bistriţa Năsăud.

Programul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Proiectul ajută cadrele didactice experimentate şi studenţii - viitorii profesori - să integreze noua tehnologie în procesul de educaţie pentru a dezvolta competenţele de gândire şi învăţare ale elevilor. Cadrele didactice participante vor dobândi la absolvirea programului de formare continuă noi informaţii şi resurse pentru a promova folosirea eficientă a tehnologiei la clasă.