Soluţii informatice pentru administraţie = Servicii mai bune pentru cetăţeni | SIVECO Romania

Soluţii informatice pentru administraţie = Servicii mai bune pentru cetăţeni

Joi, August 26, 2010

Prin excelenţă, sistemele informatice eficientizează activităţile instituţiilor, cu repercusiuni importante şi imediate în scaderea costurilor şi în mai buna utilizare a resurselor materiale, financiare şi umane. Cu atât mai mult, în momentele dificile economic, se impune controlul strict al costurilor.

Portofoliul de soluţii informatice dezvoltat de SIVECO Romania pentru administraţia publică (centrală şi locală) asigură automatizarea proceselor de lucru, cu implicaţii directe asupra eficienţei activităţilor acestor instituţii şi, totodată cu impact imediat în creşterea calităţii, accesibilităţii şi transparenţei serviciilor oferite cetăţenilor.

Produs Premium în categoria sa, SIVECO Applications 2011 este un sistem integrat pentru gestiunea resurselor cu aplicabilitate directă în domeniul administraţiei publice.

Componentele sale - Managementul Financiar-Contabil, Managementul Bugetelor, Modulul ALOP (Angajare, Lichidare, Ordonanţare şi Plată), Managementul Contractelor, Managementul Investiţiilor, Managementul Mijloacelor Fixe şi al Obiectelor de Inventar, Managementul Stocurilor, Managementul Achiziţiilor, Modulul Control Financiar Preventiv, Managementul Resurselor Umane, Managementul Salarizării Personalului - asigură informatizarea completă a fluxurilor de documente financiar-contabile între compartimente, a activităţilor legate de gestionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a materialelor, precum şi a celor privind calculul salariilor, gestionarea operativă a tuturor categoriilor de documente implicate în fluxul execuţiei bugetare, obţinerea în timp real a rapoartelor dorite, în formă optimă şi cu informaţii corecte şi complete, informatizarea activităţilor legate de gestionarea contractelor şi a veniturilor instituţiei.

SIVECO Romania pune, de asemenea, la dispozitia administraţiei publice locale produsele SIVECO Business Analyzer care oferă managerilor o imagine de ansamblu asupra activităţii instituţiei, oferindu-le posibilităţi superioare de planificare, urmărire, control şi previziune, SIVADOC - sistemul de Gestiune a Documentelor şi Fluxurilor de Lucru care gestionează automatizat documentele, într-o manieră securizată şi uşor accesibilă, iTAXCollect - soluţia care asigură gestiunea superioară a procesului de colectare a impozitelor şi taxelor, Registrul Agricol - modulul integrat destinat evidenţei unitare a gospodăriilor, terenurilor, mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale, Infochioşc (Sistemul Interactiv Teritorial de Informare a Cetăţenilor), soluţii tip portal.

Durata de implementare şi costurile implementării unor astfel de soluţii depind de o multitudine de factori precum de strategia urmărită de instituţia publică, de infrastructura utilizată, de nevoia de integrare cu alte soluţii, de capacitatea utilizatorilor de asimilare a noilor instrumente de lucru. Toate aceste elemente se regăsesc şi în costurile de achiziţie. Trebuie spus că, în condiţiile achiziţionării de pachete integrate, beneficiile utilizatorului sunt mult mai mari, în termeni financiari şi ca funcţionalităţi. În principiu, experienţa derulării de proiecte similare micşorează atât durata implementării cât şi costurile sale.

Proiectele derulate de SIVECO Romania pentru administraţia publică includ atât implementări la nivelul administraţiei centrale (Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Agriculturii, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Casa Naţională de Asigurări pentru Sănătate, Autoritatea Naţională a Vămilor, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură etc), cât și implementări realizate la nivelul administraţiei publice locale (Primăria Municipiului Bucureşti, Primăria Sectorului 3, Primăria Sectorului 4, Primăria Municipiului Reşiţa, Primăria Năvodari etc).