Proiecte majore | SIVECO Romania

Proiecte majore

SIVECO Romania desfăşoară proiecte complexe în domeniul eHealth, eAgriculture, eLearning, eCustoms, eGovernment, atât în România, cât şi în ţări din Europa, Asia, Africa.

Derularea acestor proiecte se realizează împreună cu parteneri strategici, lideri IT la nivel global, regional şi local.


eLearning


I. Programul de informatizare a sistemului educaţional din România - Sistemul Educaţional Informatizat (SEI)

Lansat în anul 2001 - Sistemul Educaţional Informatizat (SEI) este un program complex implementat de Ministerul Educaţiei Naționale, al cărui obiectiv de bază îl reprezintă susţinerea procesului de predare/ învăţare în învăţământul preuniversitar, cu ajutorul sistemelor informatice.

În cadrul acestui program, SIVECO Romania furnizează aplicaţii software, conţinut educaţional multimedia şi servicii de instalare şi configurare software, instruire şi suport tehnic.

Până în acest moment, proiectul de informatizare a învăţământului preuniversitar a însemnat: 

 • peste 7 milioane de utilizatori şi beneficiari implicaţi în proiect: elevi, profesori, personal administrativ, părinţi, factori de decizie, specialişti din domeniul educaţiei
 • peste 15.000 de laboratoare informatizate dotate cu tehnologie de vârf
 • 140.000 de profesori instruiţi
 • 192.000 desktop-uri şi laptop-uri livrate în şcoli
 • 3.700 de lecţii de învăţare, totalizând peste 21.000 de obiecte individuale de învăţare, pentru 21 de materii
 • conectarea la Internet a peste 2.000 de şcoli din toată ţara
 • administrarea portalului educaţional SEI, http://portal.edu.ro, cea mai importantă sursă de informare din sistemul educaţional, cu 232.478 utilizatori înregistraţi şi care a atins în luna iulie 2014 peste 5,58 milioane de vizitatori unici.

Totodată, în cadrul proiectului au fost dezvoltate proiecte IT cu scopul de a sprijini organizarea examenelor naţionale pentru elevii din şcoli şi licee, precum şi pentru profesori: dezvoltarea de proiecte IT cu scopul de a sprijini organizarea examenelor naţionale:

 • examenele de admitere în licee şi şcoli profesionale (ADLIC – 2.617.380 absolvenţi în perioada 2001 – 2014)
 • 2.799.448 de candidaţi la Bacalaureat (2003-2014)
 • examenul de titularizare a profesorilor (567.974 profesori, 2003-2014).

II. Implementarea sistemului complex de eLearning pentru Ministerul Educaţiei şi Culturii din Cipru

Implementarea conţinutului digital în procesul educaţional este particularizat pentru a satisface complet cerinţele Ministerului Educaţiei şi Culturii din Cipru.

Proiectul contribuie la dezvoltarea şi modernizarea sistemului de educaţie cipriot, prin introducerea şi îmbunătăţirea utilizării tehnologiei informaţiei în procesul de predare/învăţare din sistemul de învăţământ pre-universitar.

Soluţia furnizată pentru Ministerul Educaţiei din Cipru include 512 unităţi DEC (Digital Educational Content- Conţinut Educaţional Digital), totalizând 21.000 obiecte de învăţare pentru 13 discipline şcolare.

Obiectele de învăţare au fost proiectate spre a acoperi toate obiectivele specifice pentru toate cele 13 materii:

 • Matematică
 • Engleză
 • Fizică
 • Chimie
 • Franceză
 • Tehnologie
 • Inginerie Mecanică
 • Electronică Aplicată
 • Materiale de Construcţie şi Construcţii
 • Design Grafic
 • Design de Interior
 • Hoteluri şi Turism
 • Tâmplărie.

Lecţiile digitale se axează pe activităţi practice, simulări interactive, experimente, toate proiectate ca să dezvolte curiozitatea naturală şi aplicabilitatea conceptelor teoretice într-un mediu virtual securizat.

Sistemul centralizat de Management al învăţării este utilizat de:

 • 700 de şcoli
 • 130.000 elevi
 • 20.000 profesori
 • 150.000 părinţi
 • 20 administratori.

III. eContent pentru şcolile din Emiratele Arabe Unite

Departamentul de IT din cadrul Ministerului Educaţiei din Emiratele Arabe Unite (EAU) a ales SIVECO Romania ca partener în dezvoltarea proiectului privind sprijinirea procesului de predare-învăţare din şcolile publice pentru utilizarea de obiecte de învăţare digitale.

Soluţiile SIVECO Romania participă la îmbunătăţirea educaţiei în Emiratele Arabe Unite prin:

 • crearea unei biblioteci extinse de 7.000 de resurse educaţionale interactive pentru matematică, ştiinţe, limba arabă şi studii politice, integrate cu portalul existent al Ministerul Educaţiei din EAU
 • acces pentru elevi şi profesori la cele mai importante colecţii de animaţii, filme, simulări, exerciţii şi experimente bazate pe Matematică, Fizică, Chimie, Biologie şi Geografie
 • furnizarea unui sistem de management al învăţării, AeL, care ajută la organizarea şi livrarea obiectelor de învăţare către studenţi în ritmul şi la nivelul lor propriu
 • instruirea profesorilor în tehnologia informaţiilor şi utilizarea software-ului eLearning, pentru a îmbunătăţi calitatea procesului de predare-învăţare.

IV. Programul de Informatizare a Sistemului Educaţional din Maroc 

Conţinut educaţional pentru elevii şi profesorii din 9.000 de şcoli marocane.

Sistemul educaţional informatizat a fost lansat în 2010, având ca beneficiar Ministerul Educaţiei, Învăţământului Superior, Formării Cadrelor şi Cercetării Ştiinţifice din Maroc.

SIVECO Romania a furnizat un Sistem Educaţional Informatizat - NED (Baza de Date Naţională a Educaţiei), o componentă unică şi integrată destinată colectării, validării şi consultării datelor necesare administrării sistemului educaţional la toate nivelurile: şcoală, inspectorat şcolar, minister.

De asemenea, compania a dezvoltat un portal educaţional integrat cu Baza de Date Naţională a Educaţiei la nivel funcţional, care asigură conţinut educaţional pentru elevii şi profesorii din 9.000 de şcoli din Maroc. SIVECO Romania a furnizat şi aplicaţii pentru managementul instituţiilor şcolare (AeL School Manager), cât şi pentru desfăşurarea proceselor educaţionale specifice: predare/învăţare, evaluare şi comunicare (AeL LMS/LCMS).

Obiectivul proiectului a constat în instalarea sistemului ASM (gestionarea instituţiilor şcolare pe nivele de studiu, gestionarea rezultatelor şcolare, a organigramei, orarelor, programei şcolare, a indicatorilor de performanţă etc) în 100 de licee, 200 de colegii si 400 de şcoli primare din Maroc. De asemenea, sistemul de content educaţional (LMS) integrate fost integrat în 100 de licee, iar 9.400 de utilizatori au fost instruiți.


V. Reforma sistemului de învățământ din Malta, prin soluții eLearning pentru nivelul primar și secundar

Toate şcolile primare de stat, particulare şi catolice din Malta beneficiază de conținut digital interactiv adaptat cerințelor curriculumului național, pentru patru din cei şase ani de studiu, corespunzători ciclului primar. Soluția include conținut personalizat 100%, adaptat curriculei naționale malteze, de către SIVECO Romania, precum şi conținut deja realizat (ready made content), livrat de compania britanică Planet Sherston.

Pe lângă lecțiile interactive pentru elevi, se adaugă un program de instruire pentru 800 de profesori şi un instrument de tip „content authoring tool”, care permite profesorilor să îşi creeze propriile lecţii, adaptate la planul de predare şi la cerinţele elevilor.

Cea mai importantă organizație de Project Management din lume, International Project Management Association (IPMA) apreciază valoarea proiectului de eLearning din Malta și laudă contribuția echipei SIVECO la succesul acestuia. 


eHealth


I. Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) al Casei Naţionale de Asigurări de Sanatate (CNAS) din România

Implementarea SIUI la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate eficientizează substanţial sistemul asigurărilor de sănătate din România şi îmbunătățește calitatea serviciilor medicale şi farmaceutice.

Aria de acoperire a sistemului: 

 • toate Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate
 • 53.910 medici
 • 10.304 furnizori de asistenţă medicală primară
 • 95.286 asistenţi medicali
 • 509 spitale
 • 38 furnizori de servicii de ambulanţă
 • 328 furnizori servicii de îngrijire la domiciliu
 • 458 furnizori de servicii de recuperare în ambulatorii
 • 2.639 furnizori de dispozitive medicale
 • 15 furnizori de servicii de recuperare în sanatorii
 • 4.140 furnizori de servicii farmaceutice.

Complexitatea proiectului derivă nu numai din aria largă de acoperire, dar şi din integrarea care se realizează între SIUI - sistemul suport pentru informatizarea serviciilor medicale din cadrul CNAS şi sistemul de tip ERP realizat tot de SIVECO Romania.


II. Informatizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate din Bulgaria

Acoperirea sistemului computerizat al National House Insurance Fund (CNAS Bulgaria):

 • 5.000 medici de familie
 • 2.500 farmacişti
 • 400 spitale
 • 9.000 specialişti
 • 600 laboratoare
 • 15.000 contracte anuale între furnizorii de servicii de sănătate şi fondul de asigurări de sănătate
 • 17.000 rapoarte lunare.

Implementarea sistemului informatic integrat la Casa de Asigurări de Sănătate din Bulgaria este unul dintre cele mai importante proiecte de acest fel din Bulgaria, datorită complexităţii şi anvergurii sale. Obiectivul esenţial al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem de asigurări de sănătate unitar şi îmbunătăţit al tuturor aspectelor sale funcţionale.

Sistemul integrat contribuie la transferul de informaţii din sectorul asigurărilor de sănătate, cu avantaje măsurabile pentru toate părţile implicate în sistemul medical.


eAgriculture


I. Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) dezvoltat pentru Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA) 

Sistemul asigură compatibilitatea între schemele naţionale de sprijin pentru fermieri şi schemele de sprijin ale Uniunii Europene, acoperind: 

 • 1.670.000 loturi agricole evaluate (61% din suprafaţa agricolă)
 • peste 5 miliarde euro valoarea subvenţiilor plătite fermierilor în campaniile 2007-2013
 • 1.450.000 fermieri înregistraţi în baza de date
 • 1.200.000 cereri de subvenţii depuse de fermieri în fiecare an
 • 261 de centre locale APIA, 42 oficii regionale
 • 5.000 de utilizatori interni estimați
 • 750.000 de utilizatori externi estimați
 • Absorbția a 99,4% din fondurile europene alocate dezvoltarii agricole.

II. Sistemul informatic de procesare a cererilor pentru dezvoltare rurală (SPCDR) dezvoltat pentru APDRP - Implementarea Sistemului Informatic de Procesare a Cererilor pentru Dezvoltare Rurală

Sistemul susţine diversificarea activităţii economice şi creşterea calităţii vieţii în zonele rurale, conform normelor Uniunii Europene:

 • 5,5 miliarde euro accesați din fonduri naționale și europene în ultimii 6 ani
 • 143.000 cereri de finanțare de peste 18 miliarde euro

Structura organizațională:

 • 8 centre regionale
 • 42 birouri județene ale APDRP
 • 42 directorate județene ale MADR

eCustoms


I. Proiectul de informatizare (New Computerized Transit System) a sistemului vamal din România: ANAF - Direcția Generală a Vămilor

Soluţia eCustoms implementată de SIVECO Romania la ANAF - Direcția Generală a Vămilor din România simplifică procedurile vamale, reduce acţiunile frauduloase, asigură schimbul în timp real de informaţii între Statele Membre şi ţările Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, creşte eficienţa procedurilor de tranzit, sunt accelerate şi securizate operaţiunile derulate în cadrul procedurilor de tranzit, se îmbunătăţeşte comunicarea şi coordonarea între administraţiile vamale, prevenirea şi detectarea fraudelor vamale.

În România sistemul asigură: 

 • conectare 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână cu transmiterea electronică a datelor prin intermediul Reţelei Comune de Comunicaţii a Comisiei Europene şi a Sistemului Comun de Interfeţe peste 2.000 de documente electronice procesate zilnic
 • peste 1.000.000 de documente electronice stocate anual în baza de date
 • timpul mediu de răspuns la o cerere de date/informaţii: 3 secunde.

Sistemul funcţionează la 90 de locaţii vamale şi la sediul central.

În prezent SIVECO derulează un proiect pentru implementarea politicii de securitate IT în contextul Codului Vamal Modernizat pentru ANAF - Direcția Generală a Vămilor.


II. Implementarea soluţiei eCustoms la Autoritatea Vamală din Turcia

În cadrul Administraţiei Vamale din Turcia, s-a implementat New Computerized Transit System - NCTS 4. Peste 300 de teste trecute cu succes susţin viabilitatea soluţiei implementate.

Sistemul acoperă:

 • 2.000.000 mişcări de tranzit pe an
 • timpul mediu de răspuns: 3 secunde, indiferent de numărul de utilizatori
 • 160 Birouri Vamale.

III. Proiectul de informatizare a sistemului vamal din Republica Macedonia şi dezvoltarea sistemului de informare privind Tariful vamal integrat al Comunităţii (TARIC)

În cadrul Administraţiei Vamale din Macedonia s-a implementat NCTS 4.

Proiectul sprijină consolidarea capacităţii operaţionale a Administraţiei Vamale din Macedonia, precum şi alinierea la standardele şi cerinţele Uniunii Europene cu privire la armonizarea procedurii de tranzit vamal şi la interoperabilitatea sistemului NCTS cu sistemele europene.

Sistemul acoperă:

 • 300.000 mişcări de tranzit pe an
 • 37 Birouri Vamale.

IV. Sistemul Business Intelligence pentru Administraţia Vamală din Serbia

În cadrul Administraţiei Vamale din Serbia s-a implementat Sistemului Informatic de Management.

Prezentul proiect contribuie la consolidarea capacităţii instituţionale şi administrative a Administraţiei Vamale din Serbia, la crearea de condiţii optime în procesul de luare a deciziilor, la eficientizarea activităţii vamale şi la armonizarea cu standardele europene.


Customized Application Development – SIVABON


I. Implementarea sistemului SIVABON la Biroul de Credit din România

Colaborarea dintre SIVECO Romania şi Biroul de Credit a demarat o dată cu dezvoltarea şi implementarea aplicaţiei SIVABON (Sistemul de Validare a Bonităţii), în prima jumătate a anului 2004.

SIVABON, sistemul de gestiune a beneficiarilor de credite bancare, oferă o gestiune pe plan naţional a clienţilor datornici sau fraudulenţi, astfel încât urmărirea acestora să fie realizată în timp real la nivelul tuturor participanţilor şi subunităţilor acestora din ţară.

 • peste 50.000.000 de rapoarte de credit eliberate în perioada 2004-2014
 • număr mediu de rapoarte de credit eliberate pe zi: 30.000
 • număr maxim de înregistrări încărcate în sistem: 500.000
 • timpul mediu de răspuns la o cerere de raport de credit: 1 sec.

II. Implementarea sistemului SIVABON la Biroul de Credit din Republica Moldova

Biroul de Credit din Republica Moldova a ales soluţia SIVABON furnizată de SIVECO Romania atât datorită raportului foarte bun dintre preţ şi performanţă, cât mai ales datorită rezultatelor excelente ale soluţiei care funcţionează la Biroul de Credit din România.

Sistemului SIVABON implementat are următoarele avantaje:

 • ajută la construirea de relaţii financiare cu grad redus de risc pentru participanţi (instituţii financiar-bancare şi non-bancare) şi, indirect, pentru întregul sistem financiar moldovenesc. Fiecare participant contribuie la construirea şi menţinerea unei baze de date de amploare conţinând date de cea mai bună calitate.
 • administrează o bază de date comună ce conţine informaţii despre clienţi debitori, persoane fraudulente şi conturile lor. Sistemul gestionează date negative şi pozitive, provenite din surse bancare şi non-bancare. 
 • pune la dispoziţia participanţilor un instrument extrem de puternic pentru determinarea gradului de risc curent în activitatea de creditare şi de analiză a portofoliului.