Responsabilitate socială | SIVECO Romania

Responsabilitate socială

Prin realizarea anuală a raportului de responsabilitate socială, ne alăturăm companiilor care şi-au făcut o obligaţie din tripla raportare nonfinanciară, ştiind că transparenţa şi accesul facil la informaţiile despre performanţele economice, sociale şi de mediu sunt esenţiale.

Indiferent de contextul economic, rămânem un susţinător activ al politicilor de responsabilitate socială, fie că ne referim la realizarea de produse informatice care să gestioneze atent resursele organizaţiilor, fie la acţiunile de sprijinire a diferitelor campanii sociale şi de mediu.