Aeroportul Internaţional TRAIAN VUIA Timişoara | SIVECO Romania

Aeroportul Internaţional TRAIAN VUIA Timişoara

Premise

În ultimii ani, industria aviatică a fost marcată de o deschidere fără precedent către tehnologie şi exploatarea sistemelor informatice avansate.

Trecerea la societatea informaţională a însemnat pentru companiile aeriene româneşti accelerarea utilizării de instrumente şi tehnologii IT moderne de suport al activităţilor. O serie de transportatori aerieni, publici şi privaţi, au identificat în informatizarea fluxurilor de lucru o măsură de restructurare şi eficientizare a activităţii proprii.

Modernizarea infrastructurii aviaţiei comerciale din România se bazează pe sistemele de management informatizat.

Prin modernizarea informatică şi achiziţia de sisteme IT avansate, operatorii români îşi pot rentabiliza zborurile, îşi pot simplifica procedurile interne şi pot avea un control superior asupra rutelor operate, avantaje ce pot decide ierarhia jucătorilor din industria aviatică. Practic, în baza rezultatelor generate de sistemele informatice de ultimă generaţie, aceştia au posibilitatea de a-şi îmbunătăţi consistent activitatea de decizie, fiind capabili să anticipeze cu exactitate aspectele sensibile ale afacerii.

Obiective

Informatizarea aeroporturilor şi a operatorilor aerieni se înscrie în strategia de dezvoltare a acestui sector de activitate şi are ca obiectiv esenţial fluidizarea şi optimizarea activităţilor de bază.

Presaţi de concurenţa tot mai acerbă din spaţiul european, transportatorii români au trecut într-o etapă superioară de dezvoltare, marcată de informatizarea serviciilor, controlul superior al siguranţei circulaţiei şi securităţii transporturilor pe calea aerului.

Industria aviatică din România s-a aliniat, recent, la practicile europene în domeniu, fiind implementate, deja, la nivel naţional, toate standardele operaţionale şi de navigaţie funcţionale la nivelul Europei.

Unul din principalii operatori locali, Aeroportul Internaţional "Traian Vuia" Timişoara, a decis să încredinţeze informatizarea serviciilor sale aeroportuare specialiştilor SIVECO Romania.

Funcţionalităţi

Pentru a răspunde cerinţelor specifice de business ale clientului său, compania SIVECO Romania a dezvoltat, implementat şi integrat cu celelalte component ale sistemului, şi soluţia de Management al Serviciilor Aeroportuare.

Aplicaţia acoperă cerinţele de business ale Aeroportului, în aria sa de aplicabilitate fiind cuprinse puncte de mare importanţă pentru buna desfăşurare a activităţilor aeroportuare.

Principalele funcţionalităţi ale soluţiei implementate constau în:

 • realizarea şi actualizarea permanentă a nomenclatorului de Aeroporturi
 • colectarea datelor privind zborurile şi aeronavele deservite
 • taxarea serviciilor şi produselor conform contractelor
 • facturarea serviciilor şi produselor
 • emiterea de rapoarte specifice

Beneficii

În prezent, în cadrul Aeroportului Internaţional "Traian Vuia" Timişoara, soluţia informatică de Managementul Serviciilor Aeroportuare standardizează şi fluidizează întregul flux de taxare, prin:

 • urmărirea, în orice moment, a stadiului fişei de taxare
 • optimizarea activităţii de urmărire şi taxare a serviciilor aeroportuare
 • definirea regulilor şi convenţiilor de bază specifice modului în care se gestionează procesul de taxare a serviciilor
 • reducerea erorilor de taxare
 • eliminarea datelor redundante
 • obţinerea informaţiilor necesare privind zborurile şi aeronavele deservite
 • reducerea timpului de emitere a facturilor către operatori
 • raportarea imediată a realizărilor în sistemul Financiar-Contabil şi în aplicaţia de Management al Contractelor
 • îmbunătăţirea comunicării cu operatorii aerieni