ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR | SIVECO Romania

ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR

Soluţii IT integrate pentru sistemul vamal

SIVECO Romania a dezvoltat un sistem IT performant pentru ANAF - Direcţia Generală a Vămilor.

Experienţa SIVECO Romania în implementarea soluţiei eCustoms

Implementarea de către SIVECO Romania a soluţiei eCustoms pentru sistemele IT vamale transeuropene ce răspunde cerinţelor Comisiei Europene este certificată de UNCTAD şi constituie o recunoaştere la nivel internaţional.

Sistemul IT destinat vămilor constă într-o suită de sisteme, interoperabile, integrate şi accesibile care ajută schimbul electronic de date în cadrul proceselor vamale de bază.

Soluţia eCustoms implementată de SIVECO Romania în cadrul Direcţiei Generale a Vămilor din România s-a realizat cu succes în termenele prevazute şi la toate nivelurile organizaţionale, respectiv:

 • ANAF - Direcţia Generală a Vămilor - aparat central
 • 8 Direcţii Regionale pentru Accize şi Operatiuni Vamale (DRAOV)
 • 74 de Directii Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale (DJAOV) şi Birouri Vamale (BV)
 • Conectare 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână cu transmiterea electronică a datelor prin intermediul Reţelei Comune de Comunicaţii a Comisiei Europene (CCN) şi a Sistemului Comun de Interfeţe (CSI)
 • Peste 10.000 de documente electronice procesate zilnic
 • Peste 1.000.000 de documente electronice stocate anual în baza de date
 • Timpul mediu de răspuns la o cerere de date/informaţii: 1 sec

Sistemul vamal computerizat - NCTS

Creşterea eficienţei procedurilor de tranzit, accelerarea şi securizarea operaţiunilor derulate în cadrul unei proceduri de tranzit, îmbunătăţirea comunicării şi coordonării între administraţiile vamale, îmbunătăţirea prevenirii şi detectării fraudelor vamale - toate aceste importante avantaje pot fi asigurate doar de un sistem informatizat.

SIVECO Romania a dezvoltat şi dezvoltă cu succes, în România şi Turcia, aplicaţia New Computerized Transit System, care asigură adaptarea tranzitului vamal la standardele şi cerinţele Uniunii Europene.

Ce este NCTS?

New Computerised Transit System (NCTS) este un sistem transeuropean de management şi control al tranzitului comun şi comunitar (procedura T1 si T2), pentru mărfurile transportate pe calea rutieră.

NCTS este parte integrantă a sistemului IT vamal al Uniunii Europene, dezvoltat în conformitate cu Strategia de interoperabilitate şi cu programul "Vama Electronică" ale Comisiei Europene (CE) privind crearea unui sistem sigur, integrat, compatibil şi accesibil în vederea simplificării fluxurilor de vămuire şi a formalităţilor vamale.

NCTS este bazat pe depunerea declaraţiei de tranzit în format electronic şi pe schimburile de mesaje electronice transmise între birourile vamale implicate într-o operaţiune de tranzit (biroul de plecare, biroul de tranzit şi de destinaţie), birouri aflate pe teritoriul Statelor Membre şi tărilor AELS. Schimburi de mesaje electronice se realizează şi între sistemul NCTS al Comisiei Europene - DG TAXUD şi sistemele corespunzatoare ale Statelor Membre în vederea actualizării datelor de referinţă comune (coduri de birouri vamale, ţări, unităţi de măsură, coduri de documente ataşate).

Schimburile de mesaje se realizează prin intermediul Reţelei Comune de Comunicaţii a Comisiei Europene (Common Communication Network - CCN), a Sistemului Comun de Interfeţe (Common System Interface - CSI) şi a unui server de tip "Gateway" operaţional la nivelul DG TAXUD şi la nivelul fiecărui Stat Membru şi ţară AELS.

SIVECO Romania a dezvoltat această aplicaţie în conformitate cu specificaţiile funcţionale şi tehnice ale Direcţiei Generale de Taxare şi Uniune Vamală (DG TAXUD) din cadrul Comisiei Europene.

NCTS asigură depunerea declaraţiei vamale în format electronic atât în procedura normală cât şi simplificată.

NCTS nu se aplică mărfurilor transportate pe calea ferată, pe calea aerului, calea maritimă sau celor transportate prin conducte.

Implementarea NCTS

Faza 1

În cadrul Direcţiei Generale a Vămilor din România au fost implementate începând din anul 2005, functionalităţi la:

 • birourile de plecare şi de destinaţie - procedura normală, procedura simplificată (expeditori şi destinatari agreaţi)
 • birourile de tranzit
 • schimbarea biroului de destinaţie iniţial

Faza 2

Începând cu 2006 au fost implementate functionalităţi referitoare la:

 • managementul garanţiilor
 • procedura de cercetare
 • confirmarea destinatarului agreat
 • analiza de risc
 • componenta de statistici
 • şi s-a asigurat totodată şi schimbul de mesaje electronice cu Statele Membre şi Comisia Europeana prin CCN/CSI ce a implicat dezvoltarea Sistemului Comun de Interfeţe (CSI) pentru NCTS şi integrarea în mediul de comunicaţii al CCN.

Sistemul urmăreşte:

 • simplificarea procedurilor vamale
 • reducerea fraudei
 • schimbul în timp real de informaţii între Statele Membre şi ţările AELS (Asociaţia Europeană a Liberului Schimb)
 • stimularea mediului competitiv de lucru al operatorilor economici

Cum funcţionează NCTS?

Operatorii economici în calitate de principali obligaţi completează declaraţia de tranzit prin intermediul unei aplicaţii (client de tip "smart") dezvoltată de SIVECO Romania şi pusă la dispoziţie gratuit de autoritatea vamală, conectaţi la sistem prin Internet pe bază de certificat digital şi folosind mecanismul DTI (Direct Trader Input). Declaraţia de tranzit completată se transmite electronic la biroul de plecare.

La biroul vamal de plecare, declaraţia poate fi depusă în procedura normală sau în procedura simplificată. În procedura simplificată, declaraţia de tranzit se depune de către expeditorii agreaţi, conectaţi la sistem, direct de la sediul acestora, fără a mai fi necesară prezentarea la biroul vamal a mijloacelor de transport, mărfurilor şi a documentelor aferente.

Exemplarele 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit sunt înlocuite de documentul de însoţire a tranzitului (Transit Accompaniament Document - TAD). Atunci când sunt mai multe articole, exemplarele complementare sau lista de încărcătură sunt înlocuite cu lista articolelor. Aceste documente sunt tipărite după acordarea liberului de vamă, direct din sistemul informatic şi însoţesc mărfurile pe tot parcursul transportului.

Orice operaţiune de tranzit se identifică printr-un număr unic de înregistrare atribuit de sistem, MRN (Movement Reference Number) în conformitate cu specificaţiile funcţionale şi tehnice ale CE privind NCTS.

La biroul de destinaţie, odată cu prezentarea mijloacelor de transport şi a mărfurilor, în baza datelor conţinute în mesajul electronic de sosire anticipată, se confirmă electronic, biroului de plecare, operaţiunea de tranzit şi se efectuează, după caz, controlul vamal transmiţând electronic, biroului de plecare, rezultatele controlului.

Avantaje

Pentru operatorii economici:

 • Reducerea timpilor în procesul de vămuire
 • Utilizarea procedurilor simplificate în baza autorizaţiilor de expeditor şi destinatar agreat
 • Recuperarea rapidă a garanţiei
 • Informaţii privind starea tranzacţiilor
 • Disponibilitatea imediată a informaţiei, în situaţia în care apar probleme
 • Nealocarea de cheltuieli pentru dezvoltarea de aplicaţii proprii ca urmare a punerii la dispoziţia operatorilor economici, gratuit, de către autoritatea vamală a unei aplicaţii dedicate pentru NCTS

Pentru autoritatea vamală:

 • Obţinerea calităţii de ţară semnatară a Convenţiei de Tranzit Comun şi îndeplinirea obligaţiilor Romaniei atât în procesul de aderare la UE cât şi ca Stat Membru
 • Asigurarea interoperabilităţii sistemului NCTS cu sistemele corespunzătoare ale Statelor Membre şi Comisiei Europeane
 • Monitorizarea derulării operaţiunilor de tranzit comun şi comunitar
 • Facilitarea încheierii regimului de tranzit
 • Utilizarea unei singure garanţii pe tot parcursul transportului
 • Analiză de risc.