Autoritatea Navală Română şi-a eficientizat activitatea cu Sistemul Informatic Integrat SIVECO Applications | SIVECO Romania

Autoritatea Navală Română şi-a eficientizat activitatea cu Sistemul Informatic Integrat SIVECO Applications

Premise

Colaborarea dintre SIVECO Romania şi Autoritatea Navală Română (ANR) a avut la bază nevoia acestei instituţii deosebit de importante din structura Ministerului Transporturilor de a utiliza un sistem informatic modern, flexibil, care să asigure un randament optim şi un control sporit asupra tuturor activităţilor sale.

Autoritatea Navală Română (ANR) este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor prin care acesta îşi exercită funcţia de autoritate de stat în domeniul navigaţiei. Autoritatea Navală Română este o instituţie publică cu finanţare extrabugetară, cu personalitate juridică.

În subordinea Autorităţii Navale se află 5 căpitănii zonale - Constanţa, Tulcea, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta Turnu Severin - cărora li se subordonează căpităniile de port şi oficiile de căpitănie din zonele de jurisdicţie specifice, precum şi Direcţia de Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale (DAERI) cu sediul in Bucureşti.

Autoritatea Navală Română şi-a propus dezvoltarea tehnicii de calcul, conectarea la reţeaua intranet şi implementarea sistemelor informaţionale de arhivare/informare, dezvoltarea sistemului informatic şi de comunicaţii al instituţiei, integrarea în proiectele internaţionale privind schimbul de informaţii în domeniul maritim, finalizarea implementării sistemului informatic integrat de management al ANR, întărirea disciplinei economico-financiare, creşterea constantă a veniturilor, îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prestate către clienţi, reducerea birocraţiei şi eficientizarea activităţii.

Implementarea proiectului

Pentru a-și îndeplini obiectivele de dezvoltare propuse, Autoritatea Navală Română a implementat o serie de soluții informatice din cadrul pachetului informatic SIVECO Applications, proiectat de SIVECO Romania, respectiv:

 • Managementul Contractelor
 • Managementul Financiar-Contabil
 • Managementul Stocurilor
 • Managementul Bugetelor si ALOP
 • Managementul Mijloacelor Fixe şi Obiectelor de Inventar
 • Managementul Transporturilor
 • Managementul Contractelor
 • SIVECO Business Analyzer

Specificitatea proiectului este reprezentat de soluţia de agregare şi consolidare asincronă a Situaţiilor Financiare (ce se face zilnic), prin SBA, din cele 7 baze de date locale aflate pe 7 servere interconectate.

Proiectul prezintă oportunitate de extindere (« în jos ») către sub-unităţile organizatorice (Căpitănii din subordinea Căpităniilor Zonale) prin extinderea numărului de licenţe/utilizatori.

Şcolarizarea utilizatorilor pentru folosirea sistemului şi asistenţa tehnică din partea echipei SIVECO Romania pe toată durata implementării proiectului a preîntâmpinat apariţia oricăror probleme legate de funcţionarea sistemului, cu atât mai mult cu cât este vorba de un volum foarte mare de date.

Avantajele utilizării sistemului informatic integrat 

Implementarea sistemului informatic integrat SIVECO Applications la ANR a contribuit la:

 • ordonarea şi ritmicizarea activităţii, impusă de integrarea aplicaţiilor
 • creşterea coerenţei şi corectitudinii datelor primite, prelucrate şi transmise
 • siguranţa datelor, folosirea informaţiilor din sistem numai de către utilizatorii autorizaţi
 • scăderea volumului de muncă depus pentru realizarea evidenţelor contabile şi emiterea documentelor
 • furnizarea nomenclatoarelor de nave, armatori, temei legal si porturi de către fiecare subunitate ANR
 • controlul activităţilor şi fundamentarea deciziilor la nivelul managementului pe baza indicatorilor de analiză
 • controlul costurilor, ceea ce a permis reducerea cheltuielilor neproductive şi luarea unor măsuri eficiente în timp util
 • asigurarea coerenţei procedurilor şi modalitatilor de calcul a salariilor la nivelul Căpitaniilor Zonale
 • obţinerea de situaţii de raportare sintetice şi operative
 • unificarea planului de conturi şi a nomenclatoarelor de prestaţii la nivelul întregii instituţii
 • unificarea modului de calcul a indemnizaţiilor, a diferenţelor de curs valutar şi a amortizării Mijloacelor Fixe la nivelul întregii instituţii
 • obţinerea încrederii clienţilor în ceea ce priveşte corectitudinea facturilor emise

Concluzii

Prin implementarea Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications, Autoritatea Navală Română şi-a atins principalul obiectiv organizaţional: eficientizarea activităţilor care contribuie la creşterea calităţii serviciilor furnizate beneficiarilor.

Produsele furnizate de SIVECO Romania gestionează eficient activitatea financiar contabilă şi oferă control total asupra mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, asupra stocurilor şi achiziţiilor.

Prin livrarea unor produse bazate pe tehnologii de ultimă oră şi implementarea acestora cu succes, SIVECO Romania demonstrează că este o companie care are drept principiu fundamental furnizarea unor produse şi servicii care să crească eficienţa clienţilor săi.